Gå til main indhold

Grøn fjernvarme til flere

Vores mål er 30.000 nye fjernvarmekunder inden 2030. På den måde er vi med til at sikre, at langt flere borgere kan få en billig og klimavenlig varmeforsyning. Det kræver en kæmpe udbygning af fjernvarmenettet i samarbejde med kommunerne. 

Hvidt symbol for genbrug og genanvendelse på mørk baggrund

Varme til 30.000 nye kunder

Frem mod 2030 udvider vi fjernvarmenettet betydeligt til yderligere 30.000 nye kunder. Udvidelsen er i første omgang planlagt til at omfatte kommunerne Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Furesø og Herlev. Udbygningen af fjernvarmenettet vil på sigt også omfatte andre kommuner, herunder Egedal og Frederikssund.
I 2030 vil vi levere næsten dobbelt så meget fjernvarme som i 2021. Målsætningen er at erstatte 30.000 gas- og oliefyr og på den måde bidrage til at udfase fossile brændsler – en meget mere klimavenlig løsning for vores samfund.

Overskudsvarme i fjernvarmenettet

Hver dag går store mængder varme fra anlæg i industrien tabt, fx i datacentre, på hospitaler og spildevandsanlæg. Det kan vi forhindre ved at lede varmen ud i vores fjernvarmenet og erstatte opvarmning med gas og olie. Vi kan også udnytte den store mængde overskudsvarme, vi får fra det CO2-fangstanlæg, vi planlægger at bygge i 2025. Det skal sikre, at vi kan fange op mod 500.000 ton CO2 om året.
I 2030 skal vi levere ca. 1.600.000 MWh om året ved at udnytte potentialet i overskudsvarmen, hvor vi i dag via vores forbrændingsanlæg producerer ca. 900.000 MWh.
Cirka halvdelen af de 30.000 udfasede olie- og gasfyr kan dækkes med affaldsbaseret fjernvarme – den andel halvdel gennem overskudsvarme.