Gå til main indhold

Mere genbrug og genanvendelse

Vores mål er at indsamle  30.000 ton affald til direkte genbrug, og at 60 pct. af husholdningsaffaldet bliver reelt genanvendt i 2030. Det gør vi ved at sikre de rette indsamlingsordninger til borgerne hjemme og på genbrugsstationen, og ved at udsortere og afsætte mere affald til genanvendelse. 

Person der skal til at smide affald ud i en udendørs affaldsbeholder

Vi skal genbruge mere

Danskerne er heldigvis allerede gode til at genbruge. Men i fremtiden gælder det om at tænke endnu mere i genbrug, før vi smider ud. Genstande, der kunne være genbrugt - eller repareret og brugt - bliver nemlig stadig smidt ud og ender som affald.

Det vil vi være med til at lave om på. Derfor er vi i gang med et forsøg med genbrug af bl.a. cykler, hårde hvidevarer og træ. Om kort tid er det et politisk krav, at alle genbrugsstationer kan modtage ting til genbrug. På flere genbrugsstationer kan du derfor allerede nu aflevere genstande til genbrug, som andre kan få glæde af.

Vestforbrændings mål er, at minimum 30.000 ton genstande bliver direkte genbrugt i 2030. Det sparer ressourcer i affaldsbehandlingen - men endnu vigtigere, så sparer det energi og materialer til produktion af nye varer.

Vi fokuserer på at skabe fælles løsninger på tværs af kommunerne og understøtter samarbejdet mellem virksomheder og NGO’er.

Mere til genanvendelse

Det, der ikke direkte kan genbruges, skal genanvendes. Når vi genanvender, bruger vi de materialer, et produkt er sammensat af. Vi tager enkeltdele og giver dem nyt liv i andre produkter. På den måde sparer vi på råstoffer i produktionen af nye produkter.

Vi følger regeringens mål for genanvendelse af minimum 60% husholdningsaffald i 2030. Det er en ambitiøs målsætning, der kræver, at vi hele tiden forbedrer vores metoder til sortering og indgår nye strategiske samarbejder omkring afsætning og behandling. Samtidig skal vi understøtte vores ejerkommuner i implementering af 10 affaldsfraktioner ved husstandene.

Den bedste sortering sker, når borgerne står med affaldet i hænderne og sorterer rigtigt første gang. Derfor samarbejder vi med kommunerne om at indrette affaldsindsamlingen, så det er nemt at sortere rigtigt - og svært at sortere forkert.

Nye teknologier og digitalisering åbner op for nye og mere individualiserede løsninger. Men løsningerne kan ikke stå alene og skal understøttes af vores servicemedarbejdere på genbrugsstationerne samt undervisningen i vores formidlingscenter, hvor vi er med til at danne fremtidens affaldsborgere.

”Storskrald” og ”Rest efter sortering” er områder, hvor der stadig er potentiale for at udsortere mere til genanvendelse. Det skal ske i samarbejde eller partnerskab med private aktører.

EU-mål for genanvendelse af affald

  • 60% Genanvendelse af husholdningsaffald i 2030
  • 70% Genanvendelse af emballager i 2030
  • 55% Genanvendelse af plastikemballager i 2030