Gå til main indhold

Værdikæde

Vores værdikæde adskiller sig fra en traditionel værdikæde i en produktionsvirksomhed. Men principperne er de samme. Der kommer en vare ind (affald), som Vesforbrænding skal skabe den størst mulige værdi ud af gennem en række led i værdikæden. Som enhver anden virksomhed, skal vi vurdere, hvordan hvert enkelt led spiller sammen og bidrager til den samlede værdiskabelse. For os handler værdi ikke kun om økonomi men også om miljø- og klimagevinster.

Illustration af værdikæde om affald og energiproduktion

 

Figuren viser den cyklus, som Vestforbrændings værdikæde understøtter. Affaldet bevæger sig fra borgernes sortering ved husstanden og på genbrugsstationen videre ud på markedet som råstof til produktion af nye varer eller tilbage til borgernes som varme eller elektricitet.

Optimal udnyttelse af ressourcerne

Vores værdikæde dækker alle led fra affaldsindsamling til genanvendelse og energiproduktion til fjernvarmedistribution. I modsætning til mange andre kraftværker er vi stort set selvforsynende med brændsel. Vores associerede selskaber, AFATEK og SMOKA, er med til at sikre, at vi kan håndtere hele affaldskæden og udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt. På den måde er vi med til at understøtte en cirkulær økonomi og bidrage til, at vi når de politiske mål på området.

Sammenhæng giver fordele

Vestforbrændings sammenhængende værdikæde gør os i stand at håndtere borgernes affald optimalt og tilrettelægge vores aktiviteter, så de skaber størst muligt udbytte i form af klimavenlig energi, høj genanvendelsesprocent og konkurrencedygtige priser.

Når vi producerer elektricitet og fjernvarme sikrer værdikæden sammenhæng i alle led - fra affaldsindsamling til energinyttiggørelse og distribution i eget fjernvarmenet. Når vi udbygger fjernvarmenettet, gavner det ikke kun fjernvarmekunder med lavere priser men også affaldskunder med en lavere B-takst. Det skyldes, at alle ejerkommuner får en økonomisk gevinst fra salg af fjernvarme. Denne synergi kan kun lade sig gøre, fordi Vestforbrænding dækker alle led i kæden.

Når vi fastlægger, hvilke indsamlingssystemer vi anbefaler til kommunerne, sker det med udgangspunkt i mulighederne for at afsætte affaldet til genanvendelse – et led, som vi også selv varetager. Dermed sikrer vi, at indsamlingen og sortering bliver tilpasset markedets krav og skaber størst mulig værdi for både miljø og borgernes økonomi. Det er bl.a. grunden til, at vi anbefaler kildesorteret affald, hvor borgerne sorterer deres affald i forskellige typer ved husstanden.