Gå til main indhold

Værdisæt

Vestforbrændings værdisæt danner rammen for, hvordan vi driver forretning, arbejder og omgås hinanden. Vi er et team af mange forskellige mennesker, der arbejder mod visionen om at være Danmarks førende affalds- og energiselskab, der sikrer optimal udnyttelse af ressourcerne i affald ved enten genanvendelse eller produktion af miljøvenlig energi.

Grønne-bøgeblade-blå-himmel

Værdier


Samarbejde
- Vi sikrer de bedste løsninger gennem samarbejde og vidensdeling.

Åbenhed - Vi taler åbent sammen med respekt for og tillid til hinanden.

Resultatorientering - Vi lever op til de aftalte mål og synliggør resultaterne.

Ansvar - Vi tager ejerskab og deltager aktivt i beslutningsprocesserne.

Udvikling - Vi lever op til fremtidens krav og er med til at påvirke udviklingen.

Adfærdskodeks

Vores medarbejdere arbejder ud fra et fælles adfærdskodeks for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter samt afgivelse og modtagelse af interne og eksterne gaver.

Se Vestforbrændings adfærdskodeks