Gå til main indhold

Fjernvarme i Lyngby

Vestforbrænding ændrer i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune varmeforsyningen i store dele af kommunen fra naturgas til fjernvarme. Det sker som et led i en ny bæredygtig strategi, hvor kommunen vil reducere CO2-udledningen med 25 pct. fra 2015 - 2025. 

Fjernvamrerør stablet og bundet med rem

Fjernvarme i etaper

Udrulningen af fjernvarme sker i etaper. Der er høje omkostninger ved udbygningen af fjernvarmenet og tilslutning af kunder, og derfor sker udrulningen primært til virksomheder og boligforeninger - og kun i begrænset omfang til villaer.

Første del af projektet er etableret og dækker områder i Kongens Lyngby, Lundtofte og Fortunbyen. Næste skridt er Etape B3, området 7A, som blev vedtaget i november 2020. Området er omkranset af Gyrithe Lemches Vej i syd, og Caroline Amalie Vej /Mølleåparken mod vest. Mod øst afgrænses området af Bredebovej, Kulsviervej, Granåsen og Lundtoftevej. Mod nord er området afgrænset af Mølleåparken og Lundtoftevej. Kunder, der bliver tilbudt fjernvarme i denne etape, er blevet kontaktet.


Gravearbejdet

Arbejdet med at etablere det nye fjernvarmenet påvirker de trafikale forhold, men vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne. Den endelige reetablering af veje kan strække sig over en længere periode, da det undervejs er nødvendigt med en periode med kulde for at vejbanen ikke senere sætter sig. Gravearbejdet foregår i følgende perioder:

B3, område 7 A:
Anlægsperiode juni 2021 - september 2022


Åbn kort over gravearbejde i et nyt vindue

Priser og etablering

Hvis du har et forbrug på mindre end 40 MWh/år, skal du selv betale for etablering af stikledningen fra vejen og ind til din bolig. Vores pris består af to dele, en fast og en variabel. Du betaler en fast pris for fjernvarmeforsyningen, der er baseret på en prognose for varmeforbruget. Den variable varmepris er baseret på det faktiske forbrug. Derudover skal der betales en tilslutningsafgift.

Få overblik over priser og gebyrer

Tilmelding til fjernvarme

Der er flere gode grunde til at skifte fra olie og gas til fjernvarme. Det er mere miljøvenligt, billigere, fremtidssikret og nemmere at vedligeholde. Hvis du bor i et af de områder af Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor Vestforbrænding etablerer fjernvarme, bliver du i god tid inden gravearbejdet går i gang kontaktet af Vestforbrænding. Det står dig frit for, om du vil benytte dig af tilbuddet. 

Ansøg om fjernvarme

Læs om fordelene ved at være kunde hos os

Se kort over fjernvarmeområder

Kontakt

Salg
Har du spørgsmål til udvidelsesplanerne og henvendelser af salgsmæssig karakter, sidder vores salgskonsulent klar til at hjælpe.

Mette Hammerstrøm
Telefon: 23 24 48 09
E-mail: meh@vestfor.dk

Projekter 
Har du spørgsmål til projektforslaget, projektudførelsen og detaljerne, er du velkommen til at kontakte projektlederen i dit område. 

Område 7A, B3
Jacob Ahlén Lavrsen
Mobil: 30588439
E-mail: jal@vestfor.dk