Gå til main indhold

Leveringsbestemmelser for fjernvarme

Vores leveringsbestemmelser viser, hvad du kan forvente af din fjernvarme, og med hvilket tryk og hvilken temperatur du modtager den. Dertil kan du læse om ansvars- og forsikringsforhold, ejerskab af ledninger, krav til anlæg mv.

Vestforbrændings skorsten

Leveringsbestemmelser

I vores leveringsbestemmelser kan du blive klogere på en række forhold omkring fjernvarmelevering. Du kan blandt andet læse om tekniske forhold, drift og vedligeholdelse, forsikring, varmeinstallationer og etablering af målerudstyr.


Download Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering (PDF)

Download Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (PDF)

Sådan finder du din zone

For at få fjernvarme skal din bolig eller dit erhverv ligge i et fjernvarmegodkendt område.

På vores kort kan du indtaste dine oplysninger og se hvilken zone, du hører til. 

Åbn vores kort i et nyt vindue

Når du kender din zone, kan du nedenfor finde det tilslutningsdiagram, der gælder for dit område. Tilslutningsdiagrammet er en oversigt over en typisk installation i dit område inklusiv gloseliste, som du kan bruge til din personlige orientering. Din VVS-installatør behøver det også forud for rørarbejdet.

Vestforbrænding kræver, at kundens anlæg er installeret professionelt, og det betyder, at din VVS’er skal sende sin plan for varmeinstallationen til godkendelse hos os.

Se hvilket tilslutningsdiagram, der gælder for dit område

Herunder kan du hente tilslutningsdiagrammer for henholdsvis zone 1, 2 og 4. Alle tilslutningsdiagrammer åbner som PDF-dokumenter i et nyt vindue eller downloader på din computer

Hent tilslutningsdiagram – zone 1 Leveringsbetingelser zone 1 (PDF)

Hent tilslutningsdiagram – zone 2 Leveringsbetingelser zone 2 (PDF)

Hent tilslutningsdiagram – zone 4 Leveringsbetingelser zone 4 (PDF)

Ledningsdeklaration

Så snart Vestforbrænding skal lægge fjernvarmerør uden for egen matrikel, skal det tinglyses. En ledningsdeklaration er en angivelse af, hvor der ligger ledninger, om det er stik- eller hovedledninger og hvem, der ejer ledningerne.