Gå til main indhold

Priser og gebyrer for fjernvarme

Vores pris består af to dele, en fast og en variabel. Kunden betaler en fast pris for fjernvarmeforsyningen, der er baseret på en prognose for varmeforbruget. Den variable varmepris er baseret på det faktiske forbrug. Derudover skal der betales en tilslutningsafgift.

Fjernvarmeinstallation med digital måler

Bemærk: Fjernvarmepriser og tilslutningsbidrag angivet på denne side gælder ikke for Deltakvarteret i Vinge, Frederikssund. På linket herunder med titlen "Se priser og leveringsbestemmelser Frederikssund" 

Se priser og leveringsbestemmelser Frederikssund

For kunder med et forbrug over 40 MWh gælder der yderligere et fast tilslutningsbidrag på 284.784 kr./MW tilslutningseffekt* inkl. moms, som opkræves én gang ved tilslutning til fjernvarme.
* Prisen reguleres ud fra Danmarks statistiks byggeomkostningsindeks for boliger. I 2020 har vi anvendt K2 2019.

For kunder med et forbrug under 40 MWh betales de faktiske tilslutningsomkostninger, samt omkostninger for selve installationen og tilslutningsarbejdet.

Fjernvarmepriser 2021

Fast varmepris 2021

Ekskl. moms

Kr./MWh

Inkl. moms

Kr./MWh

Fra 0 – 799 MWh (grundpris) 240,36 300,45
Mellem 800 – 3.999 MWh (efter fradrag af 20%) 192,29 240,36
Mellem 4.000 – 7.999 MWh (efter fradrag af 30%) 168,25 210,31
Fra 8.000 MWh (efter fradrag af 40%) 144,22 180,28
     

Variabel varmepris 2021

Ekskl. moms

Kr./MWh

Inkl. moms

Kr./MWh

Variable varmepris inkl. affaldsvarmeafgift 266,16 332,70

Vi er glade over at kunne fastholde varmepriserne fra 2020 i 2021 trods stigninger i udgifter til afgifter og CO2-kvoter.

Gebyrer

Gebyrer ved for sen betaling

Kroner

Rykkerskrivelse *) 100,-
Inkassomeddelelse *) 100,-
Lukkebesøg *) 375,-
Genåbningsbesøg 468,75
Fogedforretning, udkørende 412,50

*) Gebyrer markeret med * er momsfritaget

Vestforbrændings betalingsbetingelser er løbende måned fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes en årlig rente, svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 7%.