Sortering af affald

Vi hjælper vores 19 ejerkommuner med løsninger inden for indsamling, genanvendelse og behandling af affald fra borgere og virksomheder. Vores affaldsordninger varierer fra kommune til kommune - følg linket til din kommune og se reglerne.

Metal affald bliver smidt i beholder