Gå til main indhold

Affaldsbeholder af genbrugsplast

Vestforbrænding samarbejder med Force Technology og Dansk Rotationsplast for at skabe nyttige produkter ud af den plast, som borgerne sorterer i husstandene. Som en del af samarbejdet, har vi udviklet en affaldsbeholder af genbrugsplast, der kommer til at stå rundt om i byerne. 

Affaldsbeholder af genbrugsplast står på fliser ved græsplæne

Kvalitetsprodukt af genbrugsplast

Affaldsbeholderen er fremstillet af 100 % genbrugsplast fra borgernes sortering. Normalt består plast fra husholdninger af mange forskellige typer plast, som kan være svære at genanvende.  Men den plast, som Vestforbrænding indsamler ved husstandene, er af så god kvalitet, at den kan bruges til at fremstille affaldsbeholdere af høj kvalitet. Borgerne bidrager til den gode plastkvalitet ved at sortere deres affald i dagligdagen i forskellige affaldstyper (kildesorteret affald).

Plast indsamlet hos borgerne

I forsøget med de nye kuber indsamler Vestforbrænding plast hos borgerne, hvorefter den bliver pakket i baller og kørt til et sorteringsanlæg i Danmark. Herefter bliver det vasket og neddelt, inden Dansk Rotationsplast producerer den nye kube i 100 % genbrugsplast. I øjeblikket bliver produktet testet for at finde den helt rigtige sammensætning af genbrugsplast og ny plast, så produktet kan holde til vind, vejr, tømning og slitage.

Forventningen er, at de nye kuber fra Vestforbrænding fremover kan blive fremstillet af 60 % genbrugsplast, der kommer direkte fra borgernes indsamling, og som borgerne fremover vil kunne se og benytte i det offentlige rum, når de sorterer deres affald.

Fakta om projektet

  • 15 kommuner og deres borgere leverer sorteret plast til Vestforbrænding
  • 2 kommuner er på vej ind i ordningen
  • I 2017 blev der indsamlet 6.200 tons plast
  • Mængden af plast stiger år for år