Indsamling på Tværs

Vestforbrænding samarbejder med kommunerne Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk om initiativet Indsamling på Tværs, der giver borgerne effektive indsamlingssystemer og god service i kraft af en fælles ordning på affaldsområdet.

Samarbejde om at nå ressourcemål

Med ressourcestrategien skal danskerne genanvende 50% af affaldet på syv udvalgte affaldstyper fra husholdningerne i 2022. Det kræver, at borgerne sorterer affaldet bedre. Så i stedet for at have én affaldsbeholder til alt affaldet.

Stordrift minimerer udgifter

Indsamling på Tværs giver kommunerne i ordningen en standardiseret affaldsløsning. Kommunerne har ensartede affaldssystemer, sorteringsordninger og affaldsbeholdere, hvilket gør den daglige administration lettere og sikrer borgerne mere effektiv indsamling af affald og et højere serviceniveau.

Kommunerne ligger geografisk samlet, så skraldebilernes kørsel kan planlægges mere rationelt og optimeres. Derudover giver den fælles kommunale løsning stordriftsfordele ved indkøb af samme type affaldsbeholdere for alle deltagende kommuner. Alt dette bidrager til at minimere omkostningerne og højne effektivitet og service.

Mere genanvendelse gennem sortering

Indsamling på Tværs omfatter indsamling af al affald i kommunerne, dvs. storskrald, haveaffald og plast/papir, glas/metal og madaffald/restaffald, som borgerne skal sortere i tre beholdere med hver to rum. Ved at sortere affaldet i de forskellige typer bidrager borgerne til, at meget af deres daglige affald kan genanvendes og bortskaffes på en langt mere miljø- og energirigtig vis, end hvis de kun havde én affaldsbeholder eller affaldssæk til alt deres affald.

Samarbejdet i tal

  • 151.000 indbyggere
  • 18.300 parcelhuse
  • 30.100 etageboliger
  • 17.700 række-, kæde- og dobbelthuse
  • 39.600 tons dagrenovation