Gå til main indhold

Røglugt fra anlægget: Vi har problemer med udsugningen på det ene anlæg. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.  

Indsamling på Tværs

Vestforbrænding samarbejder med kommunerne Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk om initiativet Indsamling på Tværs, der giver borgerne effektive indsamlingssystemer og god service i kraft af en fælles ordning på affaldsområdet.

Række af villaer på en villavej

Samarbejde om genanvendelsesmål

Ifølge både den nationale og EU’s målsætning skal danskerne genanvende 55% af husholdningsaffaldet i 2025. Det skal bl.a. ske ved, at der fra 2022 skal sorteres i 9 forskellige typer affald (restaffald, madaffald, pap, papir, plast, metal, glas, mad-og drikkekartoner og farligt affald) ved husstandene. I løbet af 2023 skal vi også i gang med at sortere tekstilaffald. Sortering i 10 typer affald ved boligen kræver, at borgerne kan sortere affaldet nemmere og der bliver derfor indsamlet affald fra flere beholdere, som oftest er opdelt i flere rum.

Stordrift minimerer udgifter

Indsamling på Tværs giver kommunerne i ordningen en standardiseret affaldsløsning. Kommunerne har ensartede affaldssystemer, sorteringsordninger og affaldsbeholdere. Det gør den daglige administration lettere, og sikrer borgerne mere effektiv indsamling af affald og et højere serviceniveau.

Kommunerne ligger geografisk samlet, så skraldebilernes kørsel kan planlægges mere effektivt. Derudover giver den fælles kommunale løsning stordriftsfordele ved indkøb af samme type affaldsbeholdere for alle deltagende kommuner. Alt dette bidrager til at minimere omkostningerne og levere højere service til borgerne.

Mere genanvendelse gennem sortering

Indsamling på Tværs omfatter indsamling af al affald i kommunerne, dvs. storskrald, haveaffald, plast, mad- og drikkekartoner, papir, glas, metal, madaffald, restaffald, pap og farligt affald. Ved at sortere affaldet i de forskellige typer bidrager borgerne til, at meget af deres daglige affald kan genanvendes og bortskaffes på en langt mere miljø- og energirigtig vis.

Samarbejdet i tal

I 2021indsamlede kommunerne ved boliger og i kuber i alt:

 • 28.000 ton dagrenovation
 • 6.500 ton småt brændbart
 • 5.600 ton haveaffald
 • 6.000 ton madaffald
 • 2.700 ton papir
 • 2.900 ton glas
 • 1.500 ton plast
 • 500 ton metalemballage
 • 700 ton jern og metal i storskrald
 • 1.100 ton pap
 • 400 ton elektronik og hårde hvidevarer
Det blev indsamlet fra:
 • 158.000 indbyggere
 • 18.400 parcelhuse
 • 18.200 rækkehuse
 • 33.000 etageboliger og kollegier