Gå til main indhold

Indsamling på Tværs

Vestforbrænding samarbejder med kommunerne Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk om initiativet Indsamling på Tværs, der giver borgerne effektive indsamlingssystemer og god service i kraft af en fælles ordning på affaldsområdet.

Række af villaer på en villavej

Samarbejde om at nå ressourcemål

Med ressourcestrategien skal danskerne genanvende 50% af affaldet på syv udvalgte affaldstyper fra husholdningerne i 2022. Det kræver, at borgerne sorterer affaldet bedre. Så i stedet for at blande affaldet sammen i én beholder ved husstanden, er affaldsbeholderne nu opdelt i forskellige affaldstyper.

Stordrift minimerer udgifter

Indsamling på Tværs giver kommunerne i ordningen en standardiseret affaldsløsning. Kommunerne har ensartede affaldssystemer, sorteringsordninger og affaldsbeholdere, hvilket gør den daglige administration lettere, og sikrer borgerne mere effektiv indsamling af affald og et højere serviceniveau.

Kommunerne ligger geografisk samlet, så skraldebilernes kørsel kan planlægges mere effektivt. Derudover giver den fælles kommunale løsning stordriftsfordele ved indkøb af samme type affaldsbeholdere for alle deltagende kommuner. Alt dette bidrager til at minimere omkostningerne og højne service.

Mere genanvendelse gennem sortering

Indsamling på Tværs omfatter indsamling af al affald i kommunerne, dvs. storskrald, haveaffald og plast/papir, glas/metal og madaffald/restaffald, som borgerne skal sortere i tre beholdere med hver to rum. Ved at sortere affaldet i de forskellige typer bidrager borgerne til, at meget af deres daglige affald kan genanvendes og bortskaffes på en langt mere miljø- og energirigtig vis, end hvis de kun havde én affaldsbeholder eller affaldssæk til alt deres affald.

Samarbejdet i tal

I 2018 indsamlede kommunerne ved boliger og i kuber i alt:

 • 30.000 ton dagrenovation
 • 7.000 ton småt brændbart
 • 5.000 ton haveaffald
 • 4.000 ton madaffald
 • 3.500 ton papir
 • 2.900 ton glas
 • 1.000 ton plast
 • 700 ton metal
 • 500 ton pap
 • 350 ton elektronik og hårde hvidevarer

Det blev indsamlet fra :

 • 165.000 indbyggere
 • 18.400 parcelhuse
 • 18.500 rækkehuse
 • 33.000 etageboliger og kollegier