Letbanen - omlægning af fjernvarmerør

Når Letbanen fra 2025 kører fra Lyngby til Ishøj, kommer den til at holde lige uden for Vestforbrænding i Glostrup. Vestforbrænding omlægger derfor 300 meter af vores hovedfjernvarmerør for at gøre plads til Letbanen.

For at gøre plads til skinner og nye bygninger til den kommende Letbane flytter vi 300 meter af det ene af vores to hovedrør. Derudover sikrer omlægningen, at rørene efter anlægningen af Letbanen er tilgængelige på hele strækningen, fx i forbindelse med reparationer af forsyningsnettet eller andre udbedringer.

Fjernvarmerøret forsyner ca. halvdelen af vores kunder med fjernvarme, men ingen af dem kommer til at mærke omlægningen, da vi anvender teknikken Hot Tapping. Det sikrer, at fjernvarmeforsyningen kan køre uforstyrret.

Bypass-teknologi fra olie- og gasindustrien

 

Ved at udnytte teknikken Hot Tapping, der ellers mest er brugt i olie- og gasindustrien, kan vi omlægge ledningen uden driftstop. Det kan lade sig gøre, fordi man kan isolere (lave en by-pass) på rørene, og dermed undgå at lukke for forsyningsnettet.