Robotsortering af storskrald

Robotsortering af storskrald er et pilotprojekt, som Vestforbrænding står bag. Formålet er at blive endnu bedre til at genbruge og genanvende det brændbare storskrald, som vi modtager fra borgerne og virksomhederne i vores 19 ejerkommuner.

Første robotanlæg til storskrald

Robotter er så småt ved at finde vej ind i affaldsbranchen, og der er i dag anlæg, som anvender robotter til sortering af byggeaffald, plast og elektronikaffald. Der findes dog ikke et anlæg i Danmark, der kan udsortere den brændbare del af storskraldet.

Robotternes funktion vil være at erstatte det, som tidligere blev gjort manuelt af mennesker. De kan identificere de enkelte materialer, og udsorterer dermed de materialer, der kan gå til genanvendelse.

Miljømæssige gevinster

I dag bliver alt det brændbare storskrald fra ca. 900.000 borgere kørt til forbrænding og omdannet til fjernvarme og elektricitet. Ideen med robotsorteringen er at udsortere en stor mængde af det brændbare storskrald, så det fremover bliver genanvendt.

Den del af storskraldet, der bliver brændt dækker primært over træ, tekstiler, plast, pap, papir og metal. Robotsorteringsanlægget er dermed et supplement til den sortering alle borgere allerede er i fuld gang med i hjemmet.

Projektet demonstrerer, at Danmark kan bringe sig i front, når det gælder automatiseret udsortering af genbrugelige og genanvendelige materialer fra storskrald. Dermed opnås betydelige miljømæssige gevinster i kraft af den øgede genanvendelse af storskraldet.  

Overblik over processen


Billede: Proces – borgerne producerer storskrald, som bliver indsamlet af en renovatør. Affaldet bliver kørt til robotsortering, hvor de materialer, der kan genanvendes, bliver sorteret fra og brugt i nye produkter.

Fakta om projektet

  • Projektnavn: Robotsortering af storskrald – et XL-skridt mod mere genanvendelse
  • Partnere i projektet: Vestforbrænding, Stena Recycling A/S, Trasborg Denmark og Combineering A/S
  • Tidshorisont: Robotsorteringsanlægget forventes sat i prøvedrift i efteråret 2019.