Affald kan ikke genbruges for tit

Kompostkampagne 2017

Gratis kompost

Fra 20. marts til 30. april 2017 du afhente gratis kompost til haven på genbrugsstationerne. Komposten kommer fra komposteret haveaffald.
 
I de kommende uger kan alle borgere i Vestforbrændings ejerkommuner afhente gratis kompost på genbrugsstationerne. Komposten er lavet af alt det haveaffald, borgerne har afleveret på genbrugsstationen og i andre haveaffaldsordninger igennem det sidste års tid. Vi har bare komposteret det til dig.
 
Ved at omsætte haveaffaldet til kompost, genbruger vi ressourcerne og recirkulerer næringsstoffer til naturen.

Læs mere

Find den nærmeste genbrugsplads


Er du tilmeldt?

Tilmelding til genbrugsstationer

Erhvervsdrivende, der vil aflevere affald på genbrugsstationer, skal tilmelde sig først via VIRK.dk

Tilmeld din virksomhed

Energi

Dit affald bliver til bæredygtig grøn energi

Når vi producerer el og fjernvarme på det affald, der ikke kan genanvendes, erstatter vi fossile brændsler og sparer dermed CO2.

læs om fjernvarme

nyhed 03-02-2017

Meddelelse vedr. aktindsigt

Vestforbrænding har 21. december 2015 og 23. december 2016 modtaget begæringer om aktindsigt fra netmediet journalista.dk ved Lars Bjørknæs, der bl.a. vedrører rejse- og repræsentationsudgifter for bestyrelse og direktion i perioden 2011-2016. Aktindsigten er blevet imødekommet og understøttet med direkte besvarelser af opfølgende spørgsmål.

Læs nyheden

VIDSTE DU AT

42000 tons

indsamlet og genbrugt træ sparede os for 42.000 tons CO2 i 2015?