Madaffald

Vestforbrænding håndterer mere og mere madaffald, og i 2015 blev det til i alt godt 15.500 tons. Dette svarer til 168 kg madaffald fra hver eneste husstand. Men hvad sker der med vores kartoffelskræller, kødrester m.m., fra vi sorterer det fra i køkkenet, til det genanvendes?

Madaffaldet hentes ved husstandene. Indsamlingen kan ske i to forskellige typer poser, enten almindelige plastposer eller bionedbrydelige poser. Fordelen ved bioposer er, at poserne kan nedbrydes sammen med affaldet. Det er godt for både miljø og økonomi.

 

Madaffaldet køres til en virksomhed, som både kan producere biogas og kompost. Biogassen forbrændes i en gasmotor, der fungerer som et lille kraftværk. Det giver både elektricitet og varme. Når biogassen er udnyttet, resterer en højkvalitets kompost, som kan gøre vores landbrugsjord mere næringsrig.

 

Biogas erstatter fossilt brændsel. Dermed mindsker vi CO2-udledningen - det er godt for klimaet. Komposten kan erstatte kunstgødning i landbruget, og vi bevarer vigtige næringsstoffer i naturens kredsløb, som bliver til nye fødevarer.