SENESTE NYT FRA VESTFORBRÆNDING

TOPNYHED

Meddelelse vedr. aktindsigtsbegæringer fra Lars Bjørknæs (journalista.dk)

Dato: 3. februar 2017 - Vestforbrænding har 21. december 2015 og 23. december 2016 modtaget begæringer om aktindsigt fra netmediet journalista.dk ved Lars Bjørknæs, der bl.a. vedrører rejse- og repræsentationsudgifter for bestyrelse og direktion i perioden 2011-2016. Aktindsigten er blevet imødekommet og understøttet med direkte besvarelser af opfølgende spørgsmål.

Der er den 2. og 3. februar 2017 offentliggjort i alt tre artikler på netmediet, som vedrører Vestforbrændings udgifter til ovenstående. Artiklerne indikerer, at Vestforbrænding accepterer udgifter, som ikke er passende for en offentligt ejet virksomhed, som Vestforbrænding. 

I den anledning udtaler Vestforbrændings direktør, Peter Basland, følgende:

- Der er i de offentliggjorte artikler tale om hændelser tilbage i tid. Vi har haft fokus på disse, før vi modtog begæringer om aktindsigt. I forbindelse med min indtræden i Vestforbrænding i marts 2015 er der ved årsskiftet 2015/2016 blevet udarbejdet og implementeret nye retningslinjer for udgifter til rejser og repræsentation, der blandt andet sikrer fuld dokumentation for formålet og begrundelse for afholdte udgifter. Vi har endvidere bedt vores eksterne revision om at fokusere på disse dokumentationskrav i forbindelse med årsregnskabet 2015 og efterfølgende år, hvilket ikke har givet anledning til anmærkninger.

Peter Basland fortsætter:
- Problemstillingen får mig naturligvis til at overveje, om de retningslinjer, vi allerede har implementeret, har været nok, eller om vi skal tage yderligere initiativer.

Bestyrelsesformand for Vestforbrænding, Ole Bondo Christensen, siger:
- Jeg har inden for mit første år som bestyrelsesformand været med til at udpege Vestforbrændings nuværende direktør, Peter Basland, som tiltrådte i marts 2015. Han har under sit virke til dato bl.a. stået for nye retningslinjer for udgiftsdokumentation og implementering af disse. 

- Jeg har som bestyrelsesformand fuld tillid til de initiativer, Peter Basland har iværksat og implementeret - også på dette område. Jeg vil naturligvis også støtte op om andre initiativer, som sikrer, at Vestforbrænding også fremadrettet forbliver en troværdig og anerkendt virksomhed, der varetager offentlige opgaver inden for affaldshåndtering og energi. 

Kontakt og information
Alle henvendelser vedr. dette bedes rettet til Peter Basland (pba@vestfor.dk, tlf.: 44 85 71 50).

 

Meddelelse vedr. aktindsigtsbegæringer fra Lars Bjørknæs (journalista.dk)

07-04-2017

Stenløse genbrugsstation lukker i en periode

Læs Nyheden

05-04-2017

Klar til DSE-messe på DTU

Vestforbrænding er i år for første gang med på DSE-messen på DTU i Lyngby.

Læs Nyheden

31-03-2017

Vestforbrændings fjernvarmepriser vil ikke stige som følge af indregning af forrentning

Læs Nyheden

17-03-2017

Hent god kompost til haven

Der er gratis kompost at hente på genbrugsstationerne i Vestforbrændings ejerkommuner fra den 20. marts og frem til den 30. april.

Læs Nyheden

28-02-2017

Endnu mere grøn fjernvarme til Lyngby-Taarbæk

Vestforbrænding skal levere grøn fjernvarme til Novozymes og tracéet langs Helsingørmotorvejen.

Læs Nyheden

17-02-2017

Vestforbrænding firdobler genanvendelsen af plast

Nye sorterings- og indsamlingsmetoder har medført, at Vestforbrænding i 2016 indsamlede over 4.700 tons plast blandt de 19 ejerkommuners borgere. Derved mindskes spredningen af plast i naturen, og udledningen af CO2 reduceres.

Læs Nyheden

07-02-2017

Vestforbrænding og DN i dialog om affaldshåndtering

Læs Nyheden

27-01-2017

Affaldsformidling på det nye Experimentarium

Læs Nyheden