SENESTE NYT FRA VESTFORBRÆNDING

TOPNYHED

Vestforbrænding indvier nyt undervisningsmiljø

Den 9. november indvier Vestforbrænding det interaktive undervisningsmiljø, PowerLab. Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, vil sammen med Vestforbrændings bestyrelsesformand, Ole Bondo Christensen, stå for den formelle del af indvielsen, som også får deltagelse af inviterede naturfagskoordinatorer fra Vestforbrændings 19 ejerkommuner og en skoleklasse fra Glostrup Kommune.

Læs Nyheden

02-10-2017

Store miljøfordele ved genanvendelse af aluminium

Aluminium er verdens mest udbredte metal, der bruges til en lang række formål, og er samtidig et råstof, der er ret miljøbelastende og ressourcekrævende at udvinde.
Vestforbrænding indsamler metaller både ved husstandene, på genbrugsstationer og også i mindre mængder i kuber.

Læs Nyheden

01-10-2017

Pressemeddelelse vedrørende aktindsigt i udgifter til rejser og representation

Læs Nyheden

21-09-2017

Vestforbrændings fjernvarmepriser

Læs Nyheden

11-09-2017

Vestforbrænding i topform

En virksomhed i topform, som er klar til at møde nye rammebetingelser, og som allerede er en markant aktør i den cirkulære økonomi – det var budskabet fra Vestforbrændings bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen på den netop afholdte generalforsamling.

Læs Nyheden

08-09-2017

Brud på fjernvarmeinstallation i Lyngby

Læs Nyheden

22-08-2017

Store miljogevinster ved transport af plast

Siden 1. januar 2017 har Vestforbrænding i henholdsvis Glostrup og Frederikssund samarbejdet om transport af affald mellem de to anlæg.

Læs Nyheden

15-08-2017

Store miljogevinster ved transport af glas

Der er store logistiske og også miljømæssige gevinster at hente ved Vestforbrændings nye aftale om transport af glas, ikke mindst hvad angår CO2-udslip.

Læs Nyheden

12-07-2017

Grøn fjernvarme til Rådhuset

Den 11. juli blev der åbnet for fjernvarmehanerne til Lyngby Rådhus. Rådhuset er en af de største aftagere af fjernvarme i Lyngby. Det kan mærkes på kommunens CO2-regnskab.

Læs Nyheden