Vision - mission - værdier

Vision

Vi er Danmarks førende affalds- og energiselskab, der sikrer optimal udnyttelse af materiale- og energiressourcer gennem planlægning, drift og udvikling.

Mission

Vestforbrænding løser opgaver inden for affald og energiforsyning for kommunerne.

Værdier

Vestforbrænding arbejder med fem værdier:
  • Samarbejde - Vi samarbejder for at sikre de bedste løsninger og afsætter de nødvendige ressourcer hertil. Samarbejde giver mulighed for indflydelse og vidensdeling.
  • Åbenhed - Vi taler åbent sammen på en ærlig og ligeværdig måde med respekt for og tillid til hinanden og accept af hinandens forskelligheder.
  • Resultatorientering - Vi opstiller klare mål med angivelse af succeskriterier, lever op til de aftalte mål og synliggør resultaterne.
  • Ansvar - Vi påtager os ejerskab og engagement for at nå virksomhedens mål. Vi er bevidste om egne roller og evner og deltager aktivt i beslutningsprocesserne.
  • Udvikling - Vi udvikler virksomheden, dens ledere og medarbejdere, så vi dels lever op til fremtidens krav, dels påvirker udviklingen og samtidig er en attraktiv arbejdsplads.