Gå til main indhold

GBS Go undervisningsforløb: Elevside

GBS Go er et digitalt undervisningsforløb, som tilbydes på flere af vores genbrugsstationer. Undervisningen er inddelt i tre faser - før, under og efter besøget - som I finder vejledning og materialer til på siden her.

Før besøget

Inden besøget på genbrugsstationen er det vigtigt, at klassen sætter sig ind i affaldets verden, og hvad genbrugsstationen er for et sted. Der findes en masse forskellige begreber, fx sortering, bæredygtighed, ressourcer, genbrug, genanvendelse og affaldshåndtering.

For at blive klogere på affald og alle begreberne kan I downloade dokumenterne Affaldshåndtering i Danmark (PDF) og Genbrugsstationerne i dag (PDF). Dertil kan I besøge sustainable.dk/folkeskole og læse 1-2 kapitler under fanen Klima og bæredygtighed. Undervejs i teksten er der mindre opgaver, hvor I skal forsøge at finde mulige løsninger på forskellige problemer, som handler om forbrug, ressourcer og affald.

Huskeliste inden besøget

 • Download app’en GBS Go på din mobil
 • Oplad din mobil inden besøget
 • Medbring eventuelt hovedtelefoner da der kan være en del støj på genbrugsstationen
 • Besøget kræver praktisk tøj og sko
 • Gennemgå undervisningsmaterialet og få et indblik i affaldets verden og de mange begreber

Under besøget

Jeres besøg starter med, at I bliver vist rundt og får et indblik i genbrugsstationens opbygning og funktion. Herefter skal I selv i jeres grupper rundt til udvalgte affaldscontainere for at få viden om affaldet. Ved hjælp af den downloadede app GBS Go kan I se film og indsamle materiale på jeres mobiltelefoner.

Sådan bruges GBS Go app’en

 • Åben app’en og se introduktionsfilmen
 • Læs velkomst og sikkerhedsregler
 • Udvælg den første affaldstype I vil arbejde med (metal, elektronik, plast, farligt affald eller tekstiler)
 • Gå hen til affaldscontaineren, se filmen og løs de opgaver, der hører til affaldstypen
 • Når I har afsluttet arbejdet ved en container, kan I gå videre til en af de andre affaldstyper
 • Inden I tager hjem, skal I finde en problemstilling, som I vil arbejde videre med på skolen
 • Obs: Det materiale, I indsamler via app’en, bliver gemt på jeres mobiltelefoner

Huskeliste under besøget

 • Overhold sikkerhedsreglerne
 • Brug GBS Go-app’en til at se videoer, skrive tekster, tage billeder og optage video
 • Vær omhyggelig med at løse opgaverne, da det indsamlede materiale bruges i tredje del af forløbet

Efter besøget

På genbrugsstationen har I indsamlet viden og materiale og fundet den problemstilling, som I skal arbejde videre med. Nu er det tid til at være kreative og innovative og arbejde med KIE-modellen, som er på elevark 1-3:

 1. Elevark 1 - Kreativitet (PDF)
 2. Elevark 2 - Innovation (PDF)
 3. Elevark 3 - Entreprenørskab (PDF)

KIE står for Kreativitet, Innovation og Entreprenørskab og hjælper jer med at udvikle gode ideer og innovative løsninger. Faserne handler om at få mange ideer, vælge den rigtige idé ud og konkretisere den udvalgte idé.

Eksempel på KIE - Genanvendelse af aluminium

Det er dyrt og energikrævende at producere aluminium, men nemt at genanvende metallet i nye produkter. Ideen til at genanvende aluminium opstod blandt andet, fordi det i 1960-erne blev populært at bruge dåser til drikkevarer, hvilket gav store mængder aluminiumsaffald.

I stedet for at smide aluminiummet ud, begyndte man at genanvende det til fx dåser, cykler og flyvinger. I dag lyder sådan en ide simpel. Men før den blev realiseret, skulle nogen opfinde indsamlingsordninger og processer til oparbejdning af den brugte aluminium, så metallet kunne indgå i nye produkter.

 

Præsenter jeres ide i en video

Når I har fundet en løsning, skal I præsentere både problem og løsning I en kort film - se Elevark 4 (PDF)

Når I er færdige med jeres videopræsentationer, kan I uploade filmen på nettet og sende et link til gbsgo@vestfor.dk. I mailen skal I skrive gruppemedlemmernes navne, en e-mail eller et telefonnummer, som I kan kontaktes på, samt navnet på jeres skole.*

 

* Der henvises i øvrigt til Vestforbrændings generelle persondatapolitik.