Planlagte udbud
 
 
Planlagte udbudPrint denne side
Udbudsplanen afspejler de planlagte projekter og udbud som Vestforbrænding har en forventning om at gennemføre i 2015. Der kan komme ændringer/opdateringer undervejes.

 2015

1. kvartal    

Behandling, deponeringsegnet affald (deponi, eternit) (Intern aftale)
Vinduespolering
Behandling, spildolie fra GBS
Rengøring (Administration)
Trans. & Beh., Trykflasker
Transport, farligt affald fra boligforeninger og haveboliger
Affaldskraner
Behandling, skår
Behandling, udendørs træ
Frekvensomformer A5
Kloak modtagehal og forplads
Kran-Grab værksted
Slaggekran
Tag Gl. Adm. og Kantine gang
Tag Ovnhal 5
Thor adgangskontrol Software opdatering
Transport, Frederikssund Genbrugsstationer (Frederikssund, Skibby og Jægerspris)
Transport, Gladsaxe Genbrugsstation
Transport, Herlev Genbrugsstation
Transport, Ishøj Genbrugsstation
Vandforsyning - Procesvand


2. kvartal

VFF Transport Bioaffald (Aftale B)

Underjordiske beholdere
Planglas
Glas isomix
Behandling af PVC


3. kvartal

Behandling, glas/flasker
Vikarbureau
Vinduespolering
Ammoniakopløsning 24%
VFF Transport til Jylland/Tyskland (D)
Behandling, Springmadrasser og Polstrede møbler
Indkøb, Kalk
Natronlud 50% Membran Kvalitet
Smedearbejde Kedel
Behandling, Mursten, direkte genbrug
Jordarbejde og rørsmedeydelser
Rengøring produktion
Smedearbejde Kran-grab blade
Stilladsarbejde


4. kvartal

Transport, Vandbaseret maling GBS
Behandling, gips
T&B Olie og benzinudskiller (erhverv)
Sidst rettet 31. Juli 2015 - Af Annette Niesø Lyngbye