Planlagte udbud
 
 
Udbudsplanen afspejler de planlagte projekter og udbud som Vestforbrænding forventer at gennemføre i 2014.

vær opmærksom på at Udbudsplanen er dynamisk og forventes opdateret efter behov.

 

2.      kvartal

Pap

Papir

Pap, lønarbejde

Papir, lønarbejde

Dæk

Digital borgerservice

Telefoni og data

Gas på anlæg og flasker

El arbejde

Ekstern måling

Forsikringsmægler

3.      kvartal

Kantineforsyning

Skilte til Genbrugsstationerne mv.

4.      kvartal

Planglas

PVC

Trykimprægneret træ

Glas isomix

Sidst rettet 28. april 2014 - Af Annette Niesø Lyngbye