Gå til main indhold

Miljø og arbejdsmiljø

I Vestforbrænding går vi ikke på kompromis med sikkerhed og miljø. Vi har et certificeret ledelsessystem inden for miljø og arbejdsmiljø, som hjælper os til systematisk at overholde lovgivning, risikovurdere og optimere væsentlige arbejdsgange og processer, så vi hele tiden kan forbedre vores miljø- og  arbejdsmiljøpræstationer.

Blomster tæt på og sol og mark bagved

Vi gør en stor indsats for at forebygge ulykker, arbejdsrelaterede sygdomme og miljøhændelser. Derfor stiller vi krav til arbejdsmiljø- og miljø i alle dele af den daglige drift, ligesom vi også stiller krav til eksterne samarbejdspartnere og leverandører. 


Fra værdier til handling

Vores arbejdsmiljø- og miljøpolitik tager udgangspunkt i Vestforbrændings fem værdier.

Ansvar

Ledelsen på Vestforbrænding tager ejerskab og ansvar for god trivsel og et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ledelsen er engageret i at motivere, uddanne og inddrage arbejdsmiljøorganisation og medarbejdere i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet. Medarbejderne har et medansvar for at skabe god trivsel for alle kolleger. Medarbejderne tager desuden ansvar for egen sikkerhed, miljø og den daglige drift ved at efterleve gældende regler og at risikovurdere eget arbejde inden udførelse.

Samarbejde

Der er et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere på Vestforbrænding. På arbejdsmiljø- og miljøområdet er et af de væsentligste fora for dette samarbejde Strategisk Arbejdsmiljøforum. Med vores forskellige kompetencer finder vi de bedste løsninger sammen – til gavn for både miljø, arbejdsmiljø og den daglige drift.

Åbenhed

Ledelsen stiller tydelige arbejdsmiljø- og miljøkrav til egne medarbejdere og leverandører. Samtidig har ledere, medarbejdere og leverandører en åben og ligeværdig dialog - også når det drejer sig om at italesætte forhold, der ikke er i orden. Sådan opnår vi mest mulig læring og forbedringer i organisationen.

Resultatorientering

Vi opstiller væsentlige arbejdsmiljø- og miljømål – både lokalt og i Strategisk Arbejdsmiljøforum, når der er behov for en indsats på tværs af organisationen. Ledelsen sikrer, at der er tilstrækkelige ressourcer til at løfte de fastsatte mål. Alle bidrager til at efterleve de aftalte mål og til at synliggøre resultaterne for os selv og vores interessenter.

Udvikling

Vi udvikler virksomheden ved at være opsøgende og proaktive i forhold til kundernes behov og fremtidige miljø- og arbejdsmiljøkrav. Vi er en virksomhed, der går forrest og finder innovative løsninger til gavn for miljø og arbejdsmiljø. Samtidig sørger vi for, at alle har de rette kompetencer inden for arbejdsmiljø og miljø, så de kan efterleve gældende og kommende krav. Dermed ønsker vi at fastholde vores position som en attraktiv arbejdsplads med fokus på miljø, sikkerhed, sundhed og trivsel.