Nyhed fuld visning
 
 
Ny metode til at måle indholdet af plastPrint denne side
E-mail denne side
Nu er det muligt at måle indholdet af plast i affald direkte ved at måle på røggassen ved forbrænding.

Hvert år udleder Vestforbrænding ca. 570.000 tons CO2 ved forbrænding af affald. Andelen af såkaldt grøn CO2 (biogent) og sort CO2 har hidtil været baseret på bedste skøn på en standardfaktor fastsat af Energistyrelsen.

"Biologisk affald er CO2-neutralt, men affaldet til forbrænding indholder en del plast, som er fossilt materiale. CO2 herfra er klimaskadelig og skal reduceres, og nu er det blevet muligt at måle indholdet af plast direkte ved at måle på røggassen," siger produktionschef Henrik Ørnebjerg.

Danske forbrændingsanlæg tiltrådte den 1. januar en europæisk CO2-kvoteordning ETS (Emission Trade System), og vi skal nu foretage en præcis opgørelse af vores udledninger af CO2.

Der findes to nyudviklede metoder til at opgøre fossilt CO2 fra affaldsforbrænding. En direkte måling i røggassen med opsamling af røggassens CO2 i vaskeflasker og efterfølgende analyse af den fossile andel med geigertæller. Dette måleudstyr er udviklet af og leveret af Force Technology og sat op i Vestforbrændings Anlæg 5.

Den anden metode er en indirekte måling af fossil CO2. Rambøll har licens på et software udviklet af Wiens Tekniske Universitet, som ved hjælp af anlæggets egne målinger af røggasflow, ilt, CO2, affald ect. kan modellere mængde af udledt fossil CO2 fra anlægget. Softwaren er installeret både på Anlæg 5 og Anlæg 6, som er de ovnanlæg, der er i drift.

Vestforbrænding og ejerkommunerne arbejder både gennem husstandsindsamlinger og på genbrugsstationerne på at få plast i affald udsorteret til genbrug for på den måde at reducere udledning af CO2 ved forbrænding af affald.