Modtageregler
 
 
ModtagereglerPrint denne side
Modtagereglerne for forbrændingsegnet affald fastlægger hvilke typer af affald, der må modtages og brændes på affaldsforbrændingsanlæget. Reglerne skal gøre det nemmere at levere rigtigt sorteret affald til forbrænding.

Fælles modtageregler
Vestforbrænding har modtageregler fælles med ARC og en fælles tjekliste for det affald, vi håndterer ens. Det har vi for at gøre det nemmere for dig at tjekke, hvilke typer affald du skal sortere før containeren bliver kørt til forbrænding. Reglerne kombinerer de tekniske krav på de enkelte anlæg og myndighedernes miljøkrav og skal både sikre en stabil drift af forbrændingsanlægget, samt at genanvendelse af affaldet bliver øget.

Klik på et af de nedenstående links for at se, hvad du skal sortere fra.
Affald uegnet til forbrænding
      Farligt affald        Affald egnet til at genanvende

De fælles regler er samlet her

Regler for modtagelse af affald på anlægget i Glostrup:

·         Småt forbrændingsegnet affald

·         Affald til sikkerhedsdestruktion

·         Særlige affaldstyper

·         Lavradioaktivt affald

 

Affald uegnet til forbrænding Eksempler
Endeløse baner og liner
Længde over 8 m
Kraftigt tovværk · Liner · Plastbånd · Uemballerede ruller
Ensartet produktionsaffald * Partier af ensartet affald fra handels/
fremstillingsvirksomhed
(Kan modtages efter aftale)
Flydende affald Mælk i kartoner · Organiske restprodukter
Kompakte emner 
Større end 100x30x30 cm
Bjælker · Trærødder/stød · Papir-, plast-, etiket- og tagpapruller · Gulvtæpper
Lange emner 
Længde over 100 cm
Brædder · Kraftige plastrør · Grene
(Emner, der kan knuses af grabben tilladt)
Presenning 
Større end 100x200 cm
Presenning
Springmadrasser Madrasser med metalfjedre
Store emner 
Større end 100x50x50 cm
Møbler · Træplader · Paller · Brædder · Juletræer
(Emner, der kan knuses af grabben tilladt)
Stærkt støvende affald *

Savsmuld · Slibestøv · Pulver fra fødevarefremstilling · Medicinalindustrien

 

  

Farligt affald Eksempler
Akkumulatorer Startbatterier fra motorkøretøjer
Asbestaffald Alle typer asbestaffald · Tag-, lofts- og vægplader
Batterier Alle typer batterier
Blyholdigt affald Blyholdig maling
Klinisk risikoaffald Kanyler · Knive · Glas · Smittefarlig affald · Vævsaffald
Kviksølvaffald Amalgamfiltre · Termometre
Kreosotbehandlet træ * Jernbanesveller· Telefonpæle (Kan modtages efter aftale)
Lysstofrør og lavenergipærer Alle typer lysstofrør · Sparepærer · LED pærer · Armaturer
Mineraluld Rockwool- og glasuldsstykker
Olie- og kemikalieaffald Motor- og smøreolie · Opløsningsmidler · Trykfarver · Medicinaffald · Malingsaffald
PCB-holdigt affald Fugematerialer i gulve og vinduer samt omkringliggende materialer (byggeaffald) (Kopi af anvisning fa kommunen på PCB affald medbringes. Modtages eftr aftale)
Sprængfarligt affald Ammunition · Nødblus · Fyrværkeri · Trykflasker
Trykimprægneret og imprægneret træ Grønligt afskær af bjælker og stolper · Flethegn m.v.

 * Indlevering kun efter forudgående aftale med Affaldsmodtagelsen.

 

Affald egnet til genanvende Eksempler
Dæk til motorkøretøjer Genanvendelige dæk med og uden fælge
Elektronikaffald     IT-udstyr · Mobiltelefoner · Skærme · Radio · Små og store husholdningsapparater · Legetøj med elektronik
Gips Gipsplader · Gipsstøv
Glas Flasker · Konservesglas · Vinduesglas · Autoruder · Spejlglas
Jernbånd Bånd til fastsurring - f.eks. af varer på paller
Jern og metal Cykelhjul · Fælge · Jernrør · Stålvaske · Dåser fra mad og drikke
Kabler Elkabler · Ledninger m. metalkerne
Let smeltelige metaller Bly fx inddækninger og tagplader · Aluminium: Dåser · Zink: Zinkbakker
Pap til genanvendelse Bølgepap · Kasser af pap og karton
Papir Aviser · Ugeblade · Reklamer · Kontorpapir
Plast og plastfolier (PE-plast) og andet genanvendeligt plast Krympefolier · Sække · Folieafskær
PVC-plast Tagrender · Nedløbsrør · Gulv- og vægvinyl · Bløde paneler · Fodlister · Flere typer tagplader
'Tungt' byggeaffald Jord · Sten · Asfalt · Beton · Tegl · Gasbeton · Keramik · WC · Håndvaske

 


Sidst rettet 10. april 2015 - Af Troels Salling Ottesen