Modtageregler
 
 
Modtagereglerne for forbrændingsegnet affald fastlægger hvilke typer af affald, der må modtages og brændes på et affaldsforbrændingsanlæg. Reglerne skal gøre det nemmere at levere rigtigt sorteret affald til forbrænding.

Regler for modtagelse af affald på anlægget i Glostrup:

Fælles modtageregler
Vestforbrænding har modtageregler fælles med en række andre affaldsselskaber. Reglerne kombinerer de tekniske krav på de enkelte anlæg og myndighedernes miljøkrav og skal både sikre en stabil drift af forbrændingsanlægget, samt at genanvendelse af affaldet bliver øget.

Reglerne er samlet på www.brændbart.dk

Sidst rettet 27. juni 2011 - Af Marie Clemmesen