Takster
 
 
Priserne på behandling af affald bliver fastsat hvert år. Her finder du de gældende takster.

Taksterne for behandling af affald bliver hvert år fastsat på den ordinære generalforsamling, i forbindelse med godkendelsen af budget for det kommende år.

For genbrugsmaterialerne pap, papir og plast regulerer vi taksterne efter markedsprisen.

På Vestforbrænding gør vi meget for løbende at blive bedre til at drive vores anlæg, og taksterne for behandling af affald har derfor i de seneste år i flere tilfælde været faldende eller er kun svagt stigende. 

Behandlingstakster på forbrændingsanlægget i Glostrup

 

FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD
(kr. pr. ton)
2016
Dagrenovation og småt deklareret affald
(fra Vestforbrændings-kommuner) *

390,-

Ristestof * 390,-
Kød- og benmel i poser 160,-
Fortroligt affald 670,-
Minimumsafregning (kr. pr. aflæsning) 200,-
   
UREGLEMENTERET AFFALD
(kr. pr. læs + behandlingsgebyr)
 
Hvis oplyst før aflæsning 1.000,-
Hvis ikke oplyst før aflæsning 2.000,-


* Taksterne er inklusive afgifter, men eksklusive moms.

 

Behandlingstakster på anlægget i Frederikssund 2016

 

MADAFFALD (kr. pr. ton)  

Madaffald til bioforgasning
(fra Vestforbrændings kommuner) *

1.000,-

   

FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD                                                 (kr. pr. ton)

 pr. 04.01.2016

Dagrenovation / restaffald
(fra Vestforbrændings kommuner)*

530,-

Småt forbrændingsegnet
(fra Vestforbrændings kommuner) *

530,-

Forbrændingsegnet affald fra erhverv
- skal afleveres på Vestforbrænding i Glostrup
 X
   
UREGLEMENTERET AFFALD (kr. pr. læs + behandlingsgebyr)   
Svigtlæs 1 - Væsentlig fejlsortering

1.000,-

Svigtlæs 2 - Grov fejlsortering

2.000,-

   
GENBRUGSMATERIALER 
pap, papir og aviser - alle leverandører (kr. pr. ton)

 

pr. 01.02.2016

Udbetalingspriser  
Ugeblade

583,-

Blandet kontorpapir

583,-

Aviser

583,-

Pap

457,-

   
GENBRUGSMATERIALER 
PE-folier - alle leverandører 
(kr. pr. ton)

pr. 01.02.2016

Udbetalingspriser  
LDPE folie 20/80  

240,-

Minimumsafregning (kr. pr. aflæsning) **

200,-

For afsætning af kvaliteter, der ikke er nævnt i listen: Kontakt venligst Vestforbrænding Frederikssund på tlf.nr. 47 36 00 59  
 

 

Bemærk!
Genbrugstaksterne reguleres ved ændring af dagspriserne.

For genbrugsmaterialerne pap, papir og plast regulerer vi taksterne efter markedsprisen.
 

 * Taksterne er inkl. afgifter, men ekskl. moms.

**Kun minimumsafregning for opkrævningspriser.

Sidst rettet 2. februar 2016 - Af Morten Svarre