" />

Affald har værdi

Vi lader intet gå til spilde. Det, der ikke kan sorteres og genanvendes direkte, bliver til klimavenlig energi og slagger, som kan anvendes til byggemateriale.

Sortering i din kommune

vores Ressourcer

Vi anvender ressourcerne bedst muligt ved at sortere affaldet til enten genbrug eller energiudnyttelse. Vi søger samarbejde og nye løsninger i forskning og innovative projekter

Fem kommuner fælles om indsamling

grøn ENERGI

Når vi producerer el og fjernvarme på det affald, der ikke kan genanvendes, erstatter vi fossile brændsler og sparer dermed CO2.

Skift til klimavenlig fjernvarme

Find den nærmeste genbrugsplads


INFORMATION 14-11-2018

Branden på Vestforbrænding

Vi opdaterer naturligvis vores nyhedsside, så snart vi har nyt om konsekvenserne af branden på Vestforbrænding. Ny information vil fremgå på vores nyhedsside, som du kan tilgå med linket nedenfor.

Nyheder

Energiudnyttelse

Erhvervsaffald

Alle virksomheder skal sortere deres affald. Det gælder affald fra produktion, forretninger, kontorer, offentlige og private institutioner, bygge- og anlægsaktiviteter m.fl. 
 
På forbrændingsanlægget i Glostrup modtager Vestforbrænding affald fra både private og fra erhverv. 
 
Der kan leveres affald til forbrænding mandag-fredag – klik her – og såvel vores modtageregler som vores takster ligger her på vestfor.dk.

Læs mere

Robotteknologi 05-12-2017

Robotter vil fremover sortere dit storskrald

Fremover vil mange flere af de genanvendelige ressourcer i storskraldet, blive udsorteret og sendt tilbage i ressourcekredsløbet ved hjælp af robotteknologi. Vestforbrænding står bag det banebrydende initiativ, som netop er udvalgt som Fyrtårnsprojekt for fremtidens miljøløsninger og tildelt op til 12,8 mio. kr. fra Miljøstyrelsens MUDP-pulje (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram). 

Læs mere

Fjernvarmepriser 31-03-2017

Vestforbrændings fjernvarmepriser vil ikke stige som følge af indregning af forrentning

Stigende fjernvarmepriser og ekstraregninger, som følge af indregning af forrentning, er et aktuelt tema, der fylder en del på diverse medier. I Vestforbrændings fjernvarmepriser er der allerede taget højde for indregning af forrentning, hvorfor der ikke venter nogen ekstraregning til Vestforbrændings fjernvarmekunder.

VIDSTE DU AT ca. 

500

Dåser kan blive til 1 cykelstel

VIDSTE DU AT ​Vestforbrændings ​energiproduktion svarer samlet til

64300

husstandes forbrug

nyhed 08-06-2017

Pressemeddelelse vedrørende aktindsigt i udgifter til rejser og representation

Som oplyst i vores pressemeddelelse af 3. februar 2017, har Vestforbrænding de seneste år haft ekstra fokus på at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed ved afholdelse af udgifter til rejser og repræsentation. Blandt andet har Vestforbrændings eksterne revision været anmodet om at fokusere på dokumentationskrav, hvilket ikke har givet anledning til anmærkninger i forbindelse med årsregnskaberne.

Læs nyheden

Nye kraner

Nye kraner på Vestforbrænding

Vestforbrændings kraner er blevet udskiftet med nye kraner, som døgnet rundt løfter affald fra affaldssiloen og ind i ovnene. På forbrændingsanlægget omdannes affaldet til grøn fjernvarme og el. Vestforbrænding modtager ca. 10.000 tons affald om ugen, og producerer hvad der svarer til ca. 140.000 gennemsnitdanskeres elforbrug og ca. 63.000 husstandes varmeforbrug.