Genbrugsstationer

På genbrugsstationen kan borgere og virksomheder aflevere alle typer affald - dog ikke dagrenovation og madaffald. Så sørger vi for den mest miljørigtige behandling og den bedste udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Adgang på 24 genbrugsstationer

Borgere og virksomheder med mindre mængder af affald kan aflevere affald på de 24 genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland.

Særligt for virksomheder

For at en virksomhed kan aflevere affald på genbrugsstationerne, skal virksomheden være registreret og betale for adgangen enten pr. besøg eller med en abonnementsordning. Læs mere om tilmelding til genbrugsstationen. 

Regler for køretøjer

Affald skal afleveres i køretøjer på højst 3.500 kg + en trailer. Denne adgangsbegrænsning er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere. Cykel med trailer kan også benyttes, når der skal afleveres affald på genbrugsstationen.

Genbrug på genbrugsstationen

Brugerne på genbrugsstationerne kan sortere affaldet i mere end 20 forskellige fraktioner. Derefter bliver ca. 76 % af affaldet genanvendt. Målet i de kommende år er at endnu mere affald fra genbrugsstationerne bliver genanvendt.

 

Affald, som er undtaget

  • dagrenovation og andet letfordærveligt affald
  • radioaktivt affald
  • eksplosivt affald
  • klinisk risikoaffald
  • støvende asbest

Nogle genbrugsstationer modtager endvidere ikke: 

  • medicinaffald
  • alle former for farligt affald fra virksomheder

Har du spørgsmål? 

Vi arbejder for at have ensartede regler omkring åbningstider og regler for aflevering og sortering af affald, men der kan være mindre forskelle, så spørg personalet på genbrugsstationen hvis du er i tvivl. Du kan også kontakte din kommune omkring de lokale regler.

Du kan ikke kontakte genbrugsstationerne telefonisk af hensyn til den daglige drift. Tag fat i personalet, når du alligevel er på genbrugsstationen.

Klunsning forbudt

Det er forbudt at klunse, det vil sige at tage affald med hjem fra genbrugsstationerne. Nogle genbrugsstationer har dog specielle containere eller områder, hvor borgere frit kan tage affald med sig hjem.

Klare plastsække - ikke sorte

For at sorteringen af affaldet skal blive så god som mulig, modtager vi kun affald i klare plastsække på genbrugsstationerne. Du kan derfor ikke bruge sorte sække. De klare plastsække giver personalet på genbrugsstationen bedre mulighed for at give dig vejledning om sortering af dit affald.