Bæredygtig energi

Her kan du læse om affaldsbaseret fjernvarme og fordelene ved klimavenlig varmeforsyning. Du kan få et indtryk af Vestforbrænding og vores visioner på klimafronten, ligesom du kan læse om fjernvarmens historie. 

Fra affald til energi

Vestforbrænding er den største producent af affaldsbaseret fjernvarme i Nordeuropa. 

Vi bortskaffer affald fra husholdninger og erhverv på vores forbrændingsanlæg, og udnytter affaldets indhold af energi til at producere miljørigtig fjernvarme og elektricitet. Årligt giver det ca. 295.000 MWh elektricitet og 1,25 mio. MWh fjernvarme. Det svarer til ca. 180.000 personers elforbrug og ca. 70.000 husstandes varmeforbrug.

Affaldsbaseret fjernvarme er smart, fordi det løser to samfundsmæssige udfordringer. For det første sikrer forbrændingen, at affaldet ikke hober sig op til de næste generationer. For det andet kan borgere og virksomheder slippe for den dyre varmeregning ved at skifte til en billigere og tilmed miljørigtig varmeforsyning.

Affaldsbaseret fjernvarme rummer store fordele for den danske økonomi, ligesom den er med til at nedbringe CO2-udslippet. Vestforbrænding sparer miljøet for meget store mængder CO2 ved at udnytte energien fra affaldsforbrændingen.

Hvordan får vi energi af affaldet?

Energien kommer fra den varme røg fra affaldsforbrændingen. Røgen varmer vand op i en kedel, der derved bliver til damp. Dampen driver en turbine og en generator, som producerer el. Resten af varmen bruges til opvarmning af fjernvarmevand i en varmeveksler. Herefter vil dampen igen være nede i en temperatur, hvor vandet er flydende og kan bruges som kølevand igen.

Hvem leverer vi til? 

Vestforbrænding har kunder i Herlev, Skovlunde, Ballerup, Gladsaxe, Bagsværd, Måløv og Værløse - og vi udvider fortsat. I Lyngby-Taarbæk er vi i gang med vores hidtil største fjernvarmeprojekt. Udbygningen af fjernvarmenettet betyder lavere varmepriser for alle fjernvarmekunder.

Grøn omstilling

Som miljøvirksomhed er det vores fornemmeste opgave at udvikle de tekniske muligheder og udbrede kendskabet til klimavenlig varmeforsyning. Vestforbrænding går derfor forrest, når det danske energisystem skal omlægges til bæredygtige løsninger. Et stærkt fjernvarmenet er med til at udfase de miljøskadelige fossile brændsler, og i takt med at nettet udbygges, vil det blive lettere at koble sig på den miljørigtige fjernvarme.

Fjernvarme fra Vestforbrænding vil i fremtiden komme fra mange forskellige energikilder fx affald, biomasse, sol, vind, grundvand og overskudsvarme fra bl.a. køling. 

Fjernvarmens historie

Fjernvarmen som forsyningsmetode går tilbage til 1920’erne og blev særligt populær efter oliekrisen i 1970’erne. I dag er ca. 64 % af Danmarks husstande opvarmet med fjernvarme, og vi ser værdifulde signaler på den internationale scene: EU afholdt i februar 2015 sin første konference om fjernvarme og fjernkøling - ikke om el eller gas, som ellers altid har været i fokus. FN har desuden fremhævet fjernvarmen som en god vej til en bæredygtig udvikling for kloden.