Fjernvarmeprojekter

Vestforbrænding er i gang med en stor udvidelse af fjernvarmenettet, så flere kan få billig og miljørigtig fjernvarme. 

Udvidelsen betyder anlægsarbejder flere steder, hvor vi graver fjernvarmerør ned. 
Dette kan medføre gener for borgerne i området og betyder, at visse af de omkringliggende stier og veje omlægges, og at nogle parkeringspladser inddrages. Hold øje med Vestforbrændings lokale skiltning ude i kommunerne, og følg med her på siden for yderligere information.

Varmeplan 2015

Formålet med Varmeplan 2015 var at planlægge og fremme en effektiv udbygning af Vestforbrændings fjernvarmenet. Det største projekt i varmeplanen er udvidelsen af fjernvarmenettet i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor anlægsarbejdet gik i gang i 2013.

Download Varmeplan 2015 her