Åben besøgsaften

Sidste torsdag i hver måned slår Vestforbrænding dørene op for de borgere, der har lyst til at se, hvor deres affald ender, og hvad der videre sker med det. Tilmeld dig ved at klikke på datoerne nederst på siden.

http://booking.vestfor.dk/arrangement.asp?arr_id=140Vi har fokus på de ressourcer, der er i affaldet, såvel dem der kan blive til energi på et forbrændingsanlæg, som dem der kan genanvendes og blive til nye ting.

Vi giver perspektiv på affaldet, hvilke råstoffer det er lavet af, hvordan man skal sortere det, og hvordan det videre bliver behandlet. Fra skraldespand til nyt produkt eller fra skraldespand til stikkontakt.

Besøget sluttes af med en rundvisning på forbrændingsanlægget, hvor man oplever hvad der sker med affaldet. Lige fra det kommer ind med skraldebilerne til det bliver brændt og energien omdannes til elektricitet og fjernvarme. Men også alle de miljøhensyn, der er, når vi renser røgen og behandler aske og slagge forsvarligt. 

Praktiske oplysninger

Målgruppe:

  • Borgere på minimum 10 år der har lyst til at vide mere om affald.

Tidspunkt og varighed:

  •  Sidste torsdag i hver måned kl. 17 - 19 (dog ikke juli og december)

Antal deltagere:

  • Ved under 10 tilmeldte kan aflysninger forekomme, men vi forsøger så vidt muligt at fylde op eller flytte de besøgende til andre åbne besøgsaftener.

Sikkerhed

sikkerhedsregler

Vi gør vores yderste for at gøre jeres besøg sikkert. Men Vestforbrænding er først og fremmest en arbejdsplads, og anlæggene er ikke specielt indrettet til at tage mod besøg. Derfor foregår jeres besøg formelt på eget ansvar.

Læs sikkerhedsreglerne her