GBS GO - elevside

Affald er ikke bare affald, men består af forskellige materialer, som på den ene eller anden måde stammer fra jordens ressourcer. Disse ressourcer kan i mange tilfælde genanvendes, men det kræver at vi sorterer vores affald korrekt.

Genbrugsstationen er et af de steder, man kan sende affaldet hen, for at det bliver til nye ressourcer, der kan genbruges eller genanvendes i nye produkter.

Det kræver dog en hel del, både at indsamle, sortere og genanvende affaldet. Derfor skal I gennem dette undervisningsforløb, beskæftige jer med nogle af de udfordringer der relaterer sig til affaldet, og herefter forsøge at komme frem til nye innovative forslag til, hvordan disse udfordringer løses.
Undervisningen er delt op i følgende tre dele:

Før besøget
Inden I kommer ud og besøger jeres lokale genbrugsstation, kan I her på siden få et indblik i genbrugsstationen og lære noget om forbrug, ressourcer, affald og genanvendelse. 

Under besøget
Under besøget på genbrugsstationen får I indblik i affaldsverdenen, og nogle af de udfordringer som er forbundet til affaldet. I bliver introduceret til nogle udvalgte affaldstyper gennem en app.

Efter besøget
Når I kommer hjem fra besøget, skal I arbejde innovativt med et selvvalgt affaldsproblem. Måske kommer I frem til en løsning, som vi kan bruge? 
Løsningen præsenterer I gennem en kort film. Hvis I mener, vi skal se jeres gode løsningsforslag kan I uploade jeres film på nettet og sende et link til Vestforbrænding.