Gå til main indhold

Vi får lige nu ekstra mange henvendelser omkring fjernvarme, derfor kan du opleve længere svartid end normalt.

Ansøg om fjernvarme

Du kan ansøge om at få fjernvarme fra Vestforbrænding, såfremt din ejendom ligger i et godkendt fjernvarmeområde. Her får du et overblik over. hvordan du kan tilmelde dig.

Billede af fjernvarmerør

Sådan får du fjernvarme

For at få fjernvarme skal dit hjem eller din virksomhed ligge i et fjernvarmegodkendt område. Varmeforsyningsloven sætter rammerne for den danske varmeforsyning, og når vi planlægger omstilling fra naturgas til fjernvarme i et område, skal det være både samfunds- og selskabsøkonomisk rentabelt.

Der er høje etableringsomkostninger ved udbygning af fjernvarmenet og tilslutning af kunder. Derfor leverer vi i dag primært fjernvarme til virksomheder og boligforeninger - og kun i begrænset omfang til villaer.

Fjernvarmekort  - søg på din adresse og se, om du kan få fjernvarme

Ansøgningsskemaer og procedure

For at skifte til fjernvarme skal dit naturgas- eller oliefyr tages ned, og der skal stilles en ny fjernvarmeinstallation op. Vestforbrænding tilbyder en løsning tilpasset dit behov. Der er forskel på, hvordan du tilmelder dig, og dine udgifter i forbindelse med et skifte til fjernvarme - det afhænger af dit årlige forbrug.

Forbrug over 40 MWh

For kunder med et årligt forbrug over 40 MWh tilbyder Vestforbrænding omkostningsfrit at udskifte dit naturgasfyr med en fjernvarmeinstallation. Vestforbrænding afholder alle udgifter i forbindelse med omlægningen, dvs. køb og installation af nyt tilslutningsanlæg samt overtagelse og fjernelse af eksisterende kedel. Dette gælder kun, hvis du har ejendom i et udbygningsområde.

Ansøgningsskema - årligt forbrug over 40 MWh (PDF) print, udfyld og send pr. mail til tilslutning@vestfor.dk

Forbrug under 40 MWh

For kunder med et årligt forbrug under 40 MWh gælder, at man selv skal betale et stikledningsbidrag for rørføringen ind til ejendommen, samt for selve installationen og tilslutningsarbejdet.

Ansøgningsskema - årligt forbrug under 40 MWh (PDF) print, udfyld og send pr. mail til tilslutning@vestfor.dk

Tidshorisont

På grund af den seneste udvikling i energipriserne får vi utrolig mange henvendelser i øjeblikket fra kunder, som ønsker fjernvarme. Det betyder desværre også, at der er stor efterspørgsel på entreprenører og materialer. Vi kan på den baggrund ikke med nøjagtighed oplyse, hvornår stikledningen kan etableres.

Kontakt os i god tid, inden du ønsker at overgå til fjernvarme eller går i gang med at bygge nyt. Før vi installerer fjernvarme hos dig, skal dit projekt godkendes, projekteres og i udbud. Herefter går anlægsarbejdet i gang. Vestforbrænding kører hele processen for dig.

Bygger du nyt, er det også en mulighed, at nedgravningen af fjernvarmerør foretages som en del af din egen entreprise. Vælger du den løsning, skal du kontakte os, inden byggearbejdet går i gang, da vi stiller en række konkrete krav til den nye installation. 

Kontakt

Vi bliver i øjeblikket kontaktet af rigtig mange borgere, der er ivrige efter at få udskiftet gasfyret med fjernvarme - ikke mindst på grund af de stigende priser på gas. Vi gør, hvad vi kan for at svare på jeres henvendelser hurtigst muligt. Ellers kan du følge med på siden her, hvor vi løbende opdaterer med seneste planer. 

Har du spørgsmål, så skriv til tilslutning@vestfor.dk