Gå til main indhold

Vi får lige nu ekstra mange henvendelser omkring fjernvarme, derfor kan du opleve længere svartid end normalt.

FAQ

Her på siden finder du et overblik over de ofte stillede spørgsmål, vi får, om fjernvarme. Er dit spørgsmål ikke i vores liste, er du meget velkommen til at kontakte os for mere information.

Spørgsmål til Vestforbrændings Varmeplan 2030

Varmeplan 2030 er vedtaget - hvad er næste skridt?

Sammen med kommunerne i Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Egedal og Frederikssund fastlægger vi den konkrete tidsplan for udbygning af fjernvarme i de enkelte delområder. Målet er at sikre hurtigst mulig udbygning og tilbud om tilslutning til de sidste, der kan få fjernvarme, og senest i 2030. 

 

Læs her om du kan få fjernvarme

Hvorfor er fjernvarme værd at vente på for borgerne?

Fjernvarmen fra Vestforbrænding er billig i forhold til alternativerne med de laveste vedligeholdelsesomkostninger for den enkelte kunde. Desuden er varmeprisen fra Vestforbrænding meget stabil, og kunderne har ikke oplevet prisstigninger som følge af den aktuelle situation med høje gas- og el-priser. Endelig vil varmen i 2030 være den mest klimavenlige varmeløsning.

Hvad gør jeg, hvis gasfyret står af, inden fjernvarmen kommer?

Vestforbrænding er i gang med at lave en genbrugsmodel for gasfyr, hvis fyret står af. Projektet afventer en godkendelse af løsningen, og forslaget skal derefter godkendes af kommunen. Hvis denne løsning ønskes, skal du tilkendegive, at du ønsker fjernvarme fra Vestforbrænding, når det er muligt.

Hvad koster det at få installeret fjernvarme?

Vestforbrænding tager 15.000 kr. inkl. moms for tilslutning, og derudover betaler kunden selv for det nye fjernvarmeanlæg (unit) i boligen. Typisk pris for unit og tilslutning er ca. 40.000 kr. og dermed er den samlede omkostning ca. 55.000 kr. Inden for kort tid bliver der tilbudt en abonnementsordning, der indeholder en serviceaftale og opsætning af unit og dermed vil selve tilslutningsprisen kun blive 15.000 kr. plus et løbende abonnement.

Hvad er de primære fordele ved at udvide fjernvarmenettet?

Udbygning af fjernvarmen sikrer, at naturgassen kan erstattes af overskudsvarme fra eks. virksomheder kombineret med varmepumper. Fjernvarmen sikrer udnyttelse af overskydende vindmøllestrøm og industriel overskudsvarme, der bare går til spilde i dag. Dermed er løsningen meget energieffektiv i forhold til valg af individuelle varmepumper og ingen støj fra naboens varmeanlæg. Varmeforbrugeren sikres endvidere en lav varmepris og lavere vedligeholdelsesomkostninger ift. varmepumpe.

Når du skifter til fjernvarme

Hvor kan jeg se om jeg bor i et område der er udlagt til fjernvarme?

dette kort kan du se om du bor i et område hvor kommunen har godkendt at der forsynes med fjernvarme.

Hvordan skifter jeg til fjernvarme i et område der er udlagt til fjernvarme, hvor der er et eksisterende distributionsnet?

Udfyld en ansøgning på Vestforbrændings hjemmeside: Ansøgning om fjernvarme

Når jeg skifter til fjernvarme fra naturgas, skal jeg så selv afmelde gasforsyning hos leverandøren?

Ja det skal du. Gasnetleverandøren, Evida, har lavet en hjemmeside, hvor du kan afmelde din naturgasforsyning. Her er et link: Ny afkoblingsordning (evida.dk)

Når jeg skifter til fjernvarme skal jeg så selv melde ændring af varmeforsyning hos BBR?

Ja det skal du. Du skal selv meddele ændringen i BBR-registret ved at logge ind og registrere ændringen hos BBR. Her er et link: Forside - BBR

Hvordan omregner jeg mit forbrug til MWh?

Fjernvarme afregnes i MWh. Derfor skal du omregne dit årlige forbrug af olie- eller naturgas til MWh for at få et estimat på, hvor stor din årlige fjernvarmeregning bliver.


Omregningen af dit årlige forbrug til MWh afhænger af, hvilken type kedel du har:


Ikke kondenserende gaskedel: Årligt naturgasforbrug i m3 X 0,0099 = MWh fjernvarme årligt.


Kondenserende gaskedel: Årligt naturgasforbrug i m3 X 0,011 = MWh fjernvarme årligt.


Oliekedel: Årligt olieforbrug i liter X 0,01 = MWh fjernvarme årligt.

Hvor meget bruger et standard størrelse hus i MWh?

Typisk har et standard størrelse hus (130m2) et forbrug på 18 MWh.

Er der tilskud til at skifte til fjernvarme?

Du kan søge om håndværkerfradrag for den arbejdsløn som du har betalt for enten ved etablering af stikledning eller ved installation af fjernvarmeunit. Henvend dig til leverandøren for at få de faktiske omkostninger til arbejdslønnen.

Kan jeg få en stikledning nu og vente med at skifte varmeinstallationen inde i huset?

Af hensyn til drift af fjernvarmenettet, skal der være forbrug på ledningen indenfor et halvt år, ellers risikerer vi at vores net ruster væk pga. urenheder der samler sig i rørene.

Hvad koster det at blive tilsluttet fjernvarme?

Prisen afhænger af området. Tjek her om du kan få fjernvarme. Kontakt Vestforbrændings salgsafdeling på e-mail; tilslutning@vestfor.dk

Hvornår får jeg fjernvarme?

Står du overfor at udskifte dit fyr inden for de kommende år, er du sikkert utålmodig efter at vide, om fjernvarmen snart finder vej til dig. Læs mere her.

Kan man blive koblet på fjernvarmen senere efter udrulningen?

Man kan godt blive koblet på fjernvarmen senere, men det er med risiko for, at tilslutningsprisen vil være højere, og tidshorisonten for udførsel af gravearbejde mv. er ubekendt. Vi vil derfor altid anbefale, at man bliver koblet på, når vi er i området.

Kan man have en anden energikilde ved siden af fjernvarmen fra Vestforbrænding?

Ja, det kan man godt.

Etablering af stikledning

Hvordan etableres stikledningen?

Ledningen graves typisk ned og vi reetablerer efterfølgende.

Bliver hele haven gravet op når fjernvarme installeres?

Nej vi graver ca. 1 meter bred rende fra hovedledningen ude i vejen ind til soklen på dit hus. Vi forlader området vi har gravet i, som det så ud da vi startede.

Når du har fået fjernvarme

Hvem ejer rørene i jorden?

Hoved og stikledninger ejes af Vestforbrænding I/S frem til og med ventilerne på fremløb og retur.

Hvem ejer fjernvarmeunitten?

Ejerskabet af fjernvarmeunitten er din, og du skal sørge for at drive og vedligeholde unitten så fjernvarmevandet afkøles i henhold til Vestforbrændings leveringsbestemmelser. Se vores leveringsbestemmelser her: Leveringsbestemmelser

Kan jeg tegne en serviceordning på min fjernvarmeunit hos Vestforbrænding?

Du kan vælge at tegne en serviceordning på unitten. Kontakt Vestforbrænding på e-mail: fjernvarmepost@vestfor.dk  for at oprette en serviceordning.

Kan man risikere, at der ikke er varmt vand nok, fordi alle går i bad samtidig?

Det er der taget højde for i dimensioneringen af såvel hovedledningerne som stikledningen til dit hus, så det er ikke en udfordring.

Hvordan skal jeg forstå min regning?

Har du spørgsmål til din regning, kan du se svarene her: Forstå din regning

Hvad koster fjernvarmen i forbrug?

Se vores pris her: Priser og gebyrer

Hvorfor er fjernvarme miljøvenligt?

Når du skifter fra opvarmning med gas eller olie til affaldsbaseret fjernvarme, sænker du din ejendoms CO2-udslip.

Hvem kontakter jeg hvis der er problemer med min fjernvarmeforsyning?

Du kan tilmelde dig vores SMS service og få informationer om driftsforstyrrelser. Følg dette link: Fjernvarmeproblemer? Tilmeld SMS-service her

Fandt du ikke svar på det ønskede? Så kontakt os på e-mail vestfor@vestfor.dk eller telefon 70 25 70 60

.