Gå til main indhold

Fjernvarme i Lyngby

Vestforbrænding ændrer i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune varmeforsyningen i store dele af kommunen fra naturgas og olie til fjernvarme. Det sker som et led i en  bæredygtig strategi, hvor kommunen vil være CO2-neutral i 2050.

Fjernvarmerør stablet ovenpå hinanden og holdt fast med en rem

 

Udrulningen af fjernvarme sker i etaper. Der er allerede fjernvarme i flere dele af kommunen og planen er, at mange flere husstande løbende skal have tilbudt fjernvarme frem mod 2030.

Her kan du søge på din adresse og se, om du er i planen (orange er forslag til nye områder og blå er allerede godkendte fjernvarmeområder):

Kort - indtast din adresse og se, om du bor i et område, der får fjernvarme

De etaper, der allerede er godkendt kan du læse om nedenfor:

Allerede godkendte etaper


Etape C1 - Dele af Virum og Sorgenfri  

Næste etape af fjernvarmeudvidesen i Lyngby-Taarbæk starter for alvor i løbet i september 2022 og etapen omfatter 133 nye storkunder og 266 småkunder i Virum og Sorgenfri - primært boligselskaber. Den nye etape skal efter planen være afsluttet i slutningen af 2026. Der bliver allerede arbejdet på projektforslag til flere etaper, og på sigt vil flere private husstande kunne komme til. 

Gravearbejdet til den nye etape starter i september 2022, og fjernvarmerørene kommer til at følge Kongevejen fra Lyngby centrum til Virum-Sorgenfri.

Åben kort over C1

Læs nyhed om fjernvarme i Virum og Sorgenfri


Etape B3 - Dele af Brede, Lundtofte og Fortunbyen

Første del af projektet er etableret og dækker områder i Kongens Lyngby, Lundtofte og Fortunbyen. Næste skridt er område 7A, som blev vedtaget i november 2020. Området er omkranset af Gyrithe Lemches Vej i syd, og Caroline Amalie Vej /Mølleåparken mod vest.

Mod øst afgrænses området af Bredebovej, Kulsviervej, Granåsen og Lundtoftevej. Mod nord er området afgrænset af Mølleåparken og Lundtoftevej. Kunder, der bliver tilbudt fjernvarme i denne etape, er blevet kontaktet.

Se kort over B3 - 7A

Gravearbejdet

Arbejdet med at etablere det nye fjernvarmenet påvirker de trafikale forhold, men vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne. Den endelige reetablering af veje kan strække sig over en længere periode, da det undervejs er nødvendigt med en periode med kulde for at vejbanen ikke senere sætter sig. Gravearbejdet foregår i følgende perioder:

C1: Anlægsperiode september 2022 - 2026

 

Priser og etablering

Hvis du har et forbrug på mindre end 40 MWh/år, skal du selv betale for etablering af stikledningen fra vejen og ind til din bolig. Prisen på selve fjernvarmen består af to dele, en fast og en variabel. Du betaler en fast pris for fjernvarmeforsyningen, der er baseret på en prognose for varmeforbruget. Den variable varmepris er baseret på det faktiske forbrug. Derudover skal der betales en tilslutningsafgift.

Få overblik over priser og gebyrer

Tilmelding til fjernvarme

Der er flere gode grunde til at skifte fra olie og gas til fjernvarme. Det er mere miljøvenligt, billigere, fremtidssikret og nemmere at vedligeholde. Hvis du bor i et af de områder af Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor Vestforbrænding etablerer fjernvarme, bliver du i god tid inden gravearbejdet går i gang kontaktet af Vestforbrænding. Det står dig frit for, om du vil benytte dig af tilbuddet.

Ansøg om fjernvarme

Læs om fordelene ved at være kunde hos os

 

 

Salg

Har du spørgsmål til udvidelsesplanerne, så kontakt vores kundeservice på telefonnr.: 70257060

Projekter

Har du spørgsmål til projektforslaget, projektudførelsen og detaljerne, er du velkommen til at kontakte projektlederen i dit område.

B3 område 7A,  samt C1 område 3
Jacob A. Lavrsen, 30588439, JAL@vestfor.dk

C1 område 1
Jacob A. Lavrsen, 30588439, JAL@vestfor.dk

C1 område  2
Nikolaj Hoffmann, 30577499, NHO@vestfor.dk