Gå til main indhold

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme fra Vestforbrænding er baseret affald fra over en million borgere i vores 19 ejerkommuner. Det affald, der ikke kan genanvendes, bliver brændt i et forbrændingsanlæg og energien bliver udnyttet til fjernvarme og el. På den måde sparer vi på fossile brændstoffer som olie, gas og kul. 

Affald giver lys i lampen og varme i radiatoren

På Vestforbrænding brænder vi affaldet i store ovne med en temperatur på 1.000 grader.  Røgen fra forbrændingen får vand til at fordampe og en turbine til at dreje rundt og lave elektricitet. Herefter bliver overskudsvarmen brugt til at opvarme vandet i en stor varmeveksler, som afleverer sin varme til fjernvarmevandet, der løber i rør lige ved siden af. Dampen er nu kølet, bliver til vand og så starter processen forfra.

Fra Vestforbrænding løber det varme fjernvarmevand til vekslercentraler, hvor vandets tryk og temperatur reduceres, så det passer til de forskellige kunder - lige fra store ejedomskomplekser til virksomheder og villaer. Hos den enkelte kunde opvarmer fjernvarmevandet vandet i radiatorer og vandhaner via en varmeveksler (fjernvarmeunit). Til sidst løber fjernvarmevandet tilbage til Vestforbrænding. Her varmer vi det op igen, så det er klar til endnu en tur i kredsløbet.

Fremtidens fjernvarme

I fremtiden er der ikke affald nok til at dække varmebehovet hos de 30.000 nye fjernvarmekunder vi skal forsyne inden 2030. Derfor skal andre klimavenlige energiformer integreres, blandt andet overskudsvarme fra industrien eller rensningsanlæg. Varme som ellers ryger ud til gråspurvene. Samtidig har Vestforbrænding planer om at bygge et CO2-fangstanlæg inden 2030 på forbrændingsanlægget i Glostrup. Det vil skabe en del overskudsvarme til fjernvarmenettet og samtidig betyde, at fjernvarmen fra Vestforbrænding bliver CO2-neutral.

Fjernvarme i tal

  • Forbrændingsmængde: 491.000 ton affald bliver brændt om året (2021)
  • Årlig energiproduktion: 1,26 mio. MWh fjernvarme svarende til 70.000 énfamileshuses forbrug (2021)
  • 211.000 MWh elektricitet svarende til 141.000 borgeres elforbrug (2021)
  • Affaldsmængder: Fredag eftermiddag ligger der ca. 10.000 ton affald i siloen
  • Størrelse på affaldssilo: 100 meter lang, 20 meter bred, 42 meter høj

Sådan bliver dit affald til el og fjernvarme: