Gå til main indhold

Lån et brugt gasfyr

Hvis dit naturgasfyret går i stykker, mens du venter på fjernvarmen, kan du låne et genbrugsfyr. Genbrugsordningen træder i kraft i 2023 og fungerer således, at du som kommende fjernvarmekunde får mulighed for at låne et brugt naturgasfyr gratis. Du står selv for at hente og installere det brugte fyr.

Hvem kan være med?

Genbrugsordningen kan bruges af alle, der opfylder følgende krav:

  • Du er gaskunde og har adresse i et fjernvarmegodkendt område - tjek her
  • Du har takket ja til Vestforbrændings tilbud om at få fjernvarme. OBS: Du behøves ikke have skrevet under på kontrakten for at få adgang til ordningen.
  • Du anvender en autoriseret VVS-installatør til installation og idriftsættelse

Direkte genbrug i praksis

Vestforbrænding arbejder lige nu på at etablere et lager af brugte naturgasfyr. Ordningen skal både hjælpe gaskunder og fremme direkte genbrug på samme måde, som når en borger indleverer gamle ting på genbrugsstationen med henblik på, at andre borgere kan få glæde af det.

Alle brugere af ordningen står selv for afhentning, udskiftning, idriftsættelse, løbende vedligehold og gasforbrug. Vær opmærksom på, at det ofte bedst kan betale sig at få reperaret sit gamle fyr. Der kan koste op til 10.000 kr. at få et lånefyr fra genbrugsordningen installeret. Snak med din VVS'er for at blive klogere på lige netop jeres situation. 

Skriv til tilslutning@vestfor.dk