Gå til main indhold

Priser og gebyrer for fjernvarme

Her kan du se takstbladet fra Vestforbrænding om de gældende fjernvarmepriser og gebyrer.
Vores pris består af to dele, en fast og en variabel. Kunden betaler en fast pris for fjernvarmeforsyningen, der er baseret på en prognose for varmeforbruget. Den variable varmepris er baseret på det faktiske forbrug. Derudover skal der betales en tilslutningsafgift.

Fjernvarmemåler

Bemærk: Nedenstående fjernvarmepriser og tilslutningsbidrag gælder ikke for Deltakvarteret i Vinge, Frederikssund.

Se priser og leveringsbestemmelser Frederikssund

Fjernvarmepriser pr. 1.7 - 31.12.2023

Fast varmepris

Ekskl. moms

Kr./MWh

Inkl. moms

Kr./MWh

Fra 0 – 799 MWh (grundpris) 240,36 300,45
Mellem 800 – 3.999 MWh (efter fradrag af 20%) 192,29 240,36
Mellem 4.000 – 7.999 MWh (efter fradrag af 30%) 168,25 210,31
Fra 8.000 MWh (efter fradrag af 40%) 144,22 180,28
     

Variabel varmepris

Ekskl. moms

Kr./MWh

Inkl. moms

Kr./MWh

Variable varmepris inkl. affaldsvarmeafgift 283,95 354,94

Fjernvarmepriser pr. 1.1 - 31.12.2022

Fast varmepris

Ekskl. moms

Kr./MWh

Inkl. moms

Kr./MWh

Fra 0 – 799 MWh (grundpris) 240,36 300,45
Mellem 800 – 3.999 MWh (efter fradrag af 20%) 192,29 240,36
Mellem 4.000 – 7.999 MWh (efter fradrag af 30%) 168,25 210,31
Fra 8.000 MWh (efter fradrag af 40%) 144,22 180,28
     

Variabel varmepris

Ekskl. moms

Kr./MWh

Inkl. moms

Kr./MWh

Variable varmepris inkl. affaldsvarmeafgift 290,95 363,69

Gebyrer

Gebyrer ved for sen betaling

Kr.

Rykkerskrivelse *) 100,-
Inkassomeddelelse *) 100,-
Lukkebesøg *) 375,-
Genåbningsbesøg 468,75
Fogedforretning, udkørende 412,50

*) Gebyrer markeret med * er momsfritaget

Vestforbrændings betalingsbetingelser er løbende måned fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes en årlig rente, svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 7%.

Tilslutningsbidrag pr. 1.1 - 31.12 2023

Denne tilslutningspris gælder kun for kunder med et forbrug over 60 MWh/år. Tilslutningsprisen reguleres en gang årligt pr. 1. januar med byggeomkostningsindeks for boliger for 2. kvartal i det foregående år (afrundes til nærmeste hele tal). 

Tilslutningspris inklusiv moms

325.119 kr./MW

Stikledningsbidrag

Stikledningsbidraget gælder for kunder med et forbrug under 60 MWh/år. Prisen reguleres en gang årligt pr. 1. januar med byggeomkostningsindeks for boliger for 2. kvartal i det foregående år (afrundes til nærmeste hele tal).

Priser

Kr. 

Stikledningsbidrag for op til 50 meter fra skel 45.000
Stikledningsbidrag for op til 50 meter fra skel i kampagneperioder 15.000
Merpris per meter udover de 50 meter 2500 kr/meter
Abonnement ved valg af Model A 3500 kr./år

Pris for abonnementsordning

Abonnementsordningen (Model A) er kun tilgængelig for småkunder med et forbrug under 60 MWh/år.

Pris per år Kr.
  3500