Gå til main indhold

Røglugt fra anlægget: Vi har problemer med udsugningen på det ene anlæg. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.  

Sådan får du fjernvarme

Du kan kun få fjernvarme, hvis dit hjem eller din virksomhed ligger i et område, der er godkendt til fjernvarme. Vi kontakter dig med et tilbud, når det bliver aktuelt i dit område. Det sker ca. et år før, du kan blive koblet på.

Hvis du vil se, hvornår du får fjernvarme og have løbende information om fjernvarme, kan du tilmelde dig her:  

Tast din adresse. Se hvornår du kan få fjernvarme  - og skriv dig op til mere information.

 

Billede af fjernvarmerør

Forbrug under 60 MWh (Privatkunder og mindre erhverv)

For at skifte til fjernvarme skal dit hus tilsluttes fjernvarmenettet, dit gamle fyr skal tages ned, og der skal stilles en ny fjernvarmeinstallation op. Dine udgifter afhænger af, om du tilmelder dig i en kampagneperiode, og hvilken model du vælger for installationen.


Tilslutning til fjernvarmenettet

Hvis vi allerede tidligere har lagt fjernvarme i din vej, koster det 45.000 for en stikledning til dit hus (Op til 50 meter fra skel).

Hvis du ønsker et tilbud, så skriv til tilslutning@vestfor.dk

Bor du i et kommende fjernvarmeområde, tilbyder vi en kampagnepris på en stikledning til 15.000 kr. Vi kontakter dig med et tilbud, når det bliver aktuelt.

Du kan løbende blive opdateret ved at taste din adresse ind her

 

Installation af fjernvarmeanlæg i dit hus

Når du skal have installeret fjernvarme kan du vælge mellem to modeller.

 

  • Model A: Standardaftale (abonnement)
    Fra 1.1 2023 tilbyder vi en ny standardaftale, hvor vi ejer fjernvarmeanlægget i huset og står for installation og vedligehold. Fra start skal du derfor kun betale 15.000 kroner for stikledningen til dit hus (op til 50 meter) og derefter 3.500 kr. om året for brug og vedligehold af fjernvarmeanlægget - udover løbende forbrug.
  • Model B: Gør-det-selv Du har stadig mulighed for selv at købe din fjernvarmeunit og lave en aftale med en VVS'er og selv
    betale for installation og vedligehold, hvis du foretrækker det.

Læs mere om de to modeller

Forbrug over 60 MWh (Virksomheder og større ejendomme)

Har vi allerede lagt fjernvarme i din vej, skal du selv betale for tilslutning til fjernvarmenettet og selv stå for installation af dit fjernvarmeanlæg. Se nedenstående skema: 

Her kan du ansøge om fjernvarme. Print, udfyld og send pr. mail til tilslutning@vestfor.dk

Ansøgningsskema - årligt forbrug over 60 MWh (PDF)

Er du en del af et kommende fjervarmeområde, kontakter vi dig med et kampagnetilbud, når det bliver aktuelt. Her dækker vi alle udgifter i forbindelse med tilslutning til fjernvarme, herunder køb og installation af nyt tilslutningsanlæg samt overtagelse og fjernelse af eksisterende kedel.

Tidshorisont

På grund af den seneste udvikling i energipriserne får vi mange henvendelser i øjeblikket fra kunder, som ønsker fjernvarme. Det betyder desværre også, at der er stor efterspørgsel på entreprenører og materialer. Vi kan på den baggrund ikke med nøjagtighed oplyse, hvornår stikledningen kan etableres.

Kontakt os i god tid, inden du ønsker at overgå til fjernvarme eller går i gang med at bygge nyt. Før vi installerer fjernvarme hos dig, skal dit projekt godkendes, projekteres og i udbud. Herefter går anlægsarbejdet i gang. Vestforbrænding kører hele processen for dig.

Bygger du nyt, er det også en mulighed, at nedgravningen af fjernvarmerør foretages som en del af din egen entreprise. Vælger du den løsning, skal du kontakte os, inden byggearbejdet går i gang, da vi stiller en række konkrete krav til den nye installation. 

Har du spørgsmål, så skriv til tilslutning@vestfor.dk