Gå til main indhold

Vælg model A eller B

Du kan vælge mellem to modeller, når du skal have installeret en fjernvarmeunit til erstatning for dit fyr. Model A, hvor vi står for alt det praktiske og Model B, hvor du selv står for en del af arbejdet. Langt de fleste vælger model A.

Tilslutning til fjernvarmenettet

Uanset om du vælger model A eller B, skal du først have en stikledning fra vejen ind til dit hus. I kampagneperioder, hvor vi etablerer fjernvarme i et nyt område, koster det 15.000 kr. for op til 50 meter. Venter du til senere koster det 45.000 kr. Derfor er det en god ide, at du slår til, når vi er i dit område. Vi kontakter dig med et tilbud, når det bliver aktuelt. Har du mere end 50 meter  til dit hus koster det 2.500 kr. inkl. moms per meter.

Med eller uden abonnement?

Når du tilmelder dig fjernvarme, skal du beslutte, hvor meget du selv vil stå for og vælge en af vores to modeller. Vælger du Model A, betaler du lidt ekstra om måneden for, at vi ejer din fjernvarmeunit i huset, installerer den og står for alt det praktiske. Vælger du Model B, køber du selv din fjernvarmeunit og står selv for løbende vedligehold. Vi leverer varmen til samme standardpris uanset, hvilken model du vælger. 

Læs her om de to modeller, inden du beslutter dig.

Model A: Standardaftale (abonnement)

Vi ejer din fjernvarmeunit og klarer alt det praktiske for dig. Du betaler lidt mere om måneden.

 • Vi fjerner dit gamle fyr og varmtvandsbeholder.
 • Vi installerer fjernvarmeunitten og tilslutter den til dit centralvarmeanlæg.
 • Vi vedligeholder fjernvarmeunitten og udskifter den om mange år, når den er udtjent.
 • Du betaler en fast abonnementspris på 3.500 om året (udover løbende forbrug).

OBS:

 • Vestforbrænding fjerner ikke indvendige olietanke.
 • Abonnementsprisen på kr. 3500  er en omkostningsbaseret pris der reguleres med realomkostninger. Ændringer kan ske årligt pr l. januar med udmelding senest pr l. oktober.
 • Aftalen løber indtil den opsiges. Ejeren kan opsige med 1 måned (dog er de første 5 måneder uopsigelige) – VF kan opsige med 3 måneders varsel (dog tidligst 5 år efter aftalens indgåelse).

Model B: Gør-det-selv

Du påtager dig selv en del af ansvaret og køber din egen fjernvarmeunit. Du betaler lidt mindre om måneden.

 • Du kontakter selv en VVS'er og får udskiftet dit gamle fyr med en fjernvarmeunit. (Pris ca. 40.000)
 • Du står for alt drift og vedligehold af fjernvarmeunit.
 • Din VVS’er installerer en fjernvarmemåler fra Vestforbrænding 
 • Din VVS’er bestiller en idriftsættelse hos Vestforbrænding

NB: Du har mulighed for at tilkøbe en serviceaftale fra Vestforbrænding på din fjernvarmeunit.

Sådan foregår installationen

Installationen af din fjernvarmeunit afhænger at, om du vælger model A eller B.

Model A: Standardaftale (abonnement)

Med Model A etablerer vi stikledningen fra vejen ind til dit hus. Stikledningen fører vi gennem ydermuren, og inde i huset installerer vi rør hen til der, hvor fjernvarmeanlægget skal hænge. Vi fjerner dit gamle fyr og varmtvandsbeholder, og vi erstatter det med en fjernvarmeunit, som vi slutter til dit eksisterende centralvarmeanlæg.

Til sidst sætter vi en måler på og tjekker, at det hele fungerer.

Vi ejer fjernvarmeinstallationen frem til og med fjernvarmeunitten og står for alt service og vedligehold - og vi skifter fjernvarmeanlægget, når det om mange år er udtjent. Det er nemt for dig.


Model B: Gør-det -selv

Fra vejen ind til dit hus etablerer vi en stikledning, som vi fører gennem ydermuren. Inde i huset sætter vi ventiler op. Du kontakter selv en VVS'er og får et tilbud på at få leveret og installeret en fjernvarmeunit. Din VVS'er installerer også en fjernvarmemåler fra Vestforbrænding og bestiller en idriftsættelse hos Vestforbrænding, når installeringen er færdig.

Du ejer fjernvarmeinstallationen efter vores afspærringsventiler og står derfor selv for alt service og vedligehold. 

Serviceaftale fra Vestforbrænding
Hvis du selv ejer din fjernvarmeunit (model B), kan du indgå en serviceaftale med Vesforbrænding på eftersyn af din fjernvarmeunit.