Gå til main indhold

Priser og gebyrer for fjernvarme

Vores pris består af to dele, en fast og en variabel. Kunden betaler en fast pris for fjernvarmeforsyningen, der er baseret på en prognose for varmeforbruget. Den variable varmepris er baseret på det faktiske forbrug. Derudover skal der betales en tilslutningsafgift.

Fjernvarmemåler

Bemærk: Nedenstående fjernvarmepriser og tilslutningsbidrag gælder ikke for Deltakvarteret i Vinge, Frederikssund.

Se priser og leveringsbestemmelser Frederikssund

Implementering af tidligere udmeldt prisregulering

Vi sendte i midten af januar et brev, hvori vi kunne oplyse, at fjernvarmeprisen desværre blev sat op som følge af afgiftsstigninger, der blev vedtaget i folketinget lige inden årsskiftet.

Af regulatoriske årsager bliver implementeringen af prisreguleringen således, at effekten af afgiftsstigningen for hele året indarbejdes i prisen for marts-december, mens prisen for januar og februar ikke ændres. Dette vil først fremgå på årsopgørelsen. Aconto-opkrævningen fastholdes som beskrevet i brevet fra januar baseret på indarbejdelse af afgiftsstigningen udmeldt i januar.
Se prisblad for 2021 for de aktuelle satser nedenfor på denne side.

Fjernvarmepriser pr. 1. 3 - 31. 12. 2021

Fast varmepris
pr. 1. 3 - 31. 12. 2021

Ekskl. moms

Kr./MWh

Inkl. moms

Kr./MWh

Fra 0 – 799 MWh (grundpris) 240,36 300,45
Mellem 800 – 3.999 MWh (efter fradrag af 20%) 192,29 240,36
Mellem 4.000 – 7.999 MWh (efter fradrag af 30%) 168,25 210,31
Fra 8.000 MWh (efter fradrag af 40%) 144,22 180,28
     

Variabel varmepris
pr. 1. 3 - 31. 12. 2021

Ekskl. moms

Kr./MWh

Inkl. moms

Kr./MWh

Variable varmepris inkl. affaldsvarmeafgift 273,63 342,04

Fjernvarmepriser nytilsluttede kunder pr. 1.3 - 31. 12. 2021

Fast varmepris
nytilsluttede kunder
pr. 1.3 - 31. 12. 2021

Ekskl. moms

Kr./MWh

Inkl. moms

Kr./MWh

Fra 0 – 799 MWh (grundpris) 240,36 300,45
Mellem 800 – 3.999 MWh (efter fradrag af 20%) 192,29 240,36
Mellem 4.000 – 7.999 MWh (efter fradrag af 30%) 168,25 210,31
Fra 8.000 MWh (efter fradrag af 40%) 144,22 180,28
     

Variabel varmepris
nytilsluttede kunder
pr. 1.3 - 31. 12. 2021

Ekskl. moms

Kr./MWh

Inkl. moms

Kr./MWh

Variable varmepris inkl. affaldsvarmeafgift 266,16 332,70

Fjernvarmepriser pr. 1.1 - 31.12.2022

Fast varmepris

Ekskl. moms

Kr./MWh

Inkl. moms

Kr./MWh

Fra 0 – 799 MWh (grundpris) 240,36 300,45
Mellem 800 – 3.999 MWh (efter fradrag af 20%) 192,29 240,36
Mellem 4.000 – 7.999 MWh (efter fradrag af 30%) 168,25 210,31
Fra 8.000 MWh (efter fradrag af 40%) 144,22 180,28
     

Variabel varmepris

Ekskl. moms

Kr./MWh

Inkl. moms

Kr./MWh

Variable varmepris inkl. affaldsvarmeafgift 290,95 363,69

Gebyrer

Gebyrer ved for sen betaling

Kr.

Rykkerskrivelse *) 100,-
Inkassomeddelelse *) 100,-
Lukkebesøg *) 375,-
Genåbningsbesøg 468,75
Fogedforretning, udkørende 412,50

*) Gebyrer markeret med * er momsfritaget

Vestforbrændings betalingsbetingelser er løbende måned fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes en årlig rente, svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 7%.