Årskort

Et årskort giver dig mulighed for nemt og hurtigt at komme af med dit erhvervsaffald på vores genbrugsstationer. Årskortet er for virksomheder, der ofte kører affald på genbrugsstationer.

Adgang i kalenderåret

Årskortet giver adgang til genbrugsstationerne i kalenderåret, uanset hvornår på året du køber det, og udløber 31. december. Du skal købe årskort for hver af de biler, som du kommer med på genbrugsstationerne – det vil sige ét årskort pr. bil.

Dit årskort gælder kun for det indeværende år, og du vil ikke automatisk blive trukket for et nyt. Inden årets udgang vil du blive informeret om, hvordan du kan forny det. Du kan ikke opsige årskortet.

Online tilmelding

Du tilmelder virksomheden til årskort via vores online tilmeldingssystem. Ved tilmeldingen skal du indtaste p-nummer, e-mailadresse og telefonnumre samt registreringsnumre på de af virksomhedens biler, som skal bruge genbrugsstationerne.

Efter din tilmelding, modtager du en kvittering via mail og får tilsendt et klistermærke til forruden af din bil med posten. Derudover skal du udskrive kvitteringen og opbevare den i bilen som bevis på din betaling.

Når du benytter en genbrugsstation, ser vores servicemedarbejdere efter klistermærket i forruden. Kontrollørerne kan også tjekke via bilens registreringsnummer, om der er betalt for et årskort.

Hvis årskortet i løbet af året skal ændres, så det gælder for en ny bil, skal du kontakte vores kundeservice på tlf. 70 22 40 10.

Virksomhedskategorier

Hvor meget din virksomhed skal betale for årskortet afhænger af virksomheds- og biltype. Der er forskellige gebyrer, da der er stor forskel på mængder og besøgsfrekvenser for de forskellige brancher.

Opdelingen efter branche er fastsat for at imødekomme disse forskelle, så der er sammenhæng mellem pris og mængden af affald. Vi skelner mellem følgende kategorier - klik på pilen og find din virksomhed og de regler, der gælder for dig:

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere og lignende

  • Virksomheder: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.
  • Underkategorier: 1) de der udfører opgaver for både husholdninger og virksomheder 2) de der primært udfører arbejde for andre virksomheder, eller som hovedregel overtager ansvaret for husholdningernes affald fx i forbindelse med totalentrepriser.
  • Aflevering af husholdningsaffald: Afleverer håndværkeren efter udført arbejde husholdningens affald, bliver gebyret for et årskort korrigeret, så det i gennemsnit modsvarer mængden af affald. Det sker, da husholdningen allerede har betalt for at komme af med sit affald på genbrugsstationen. Håndværkere, der primært arbejder for andre virksomheder, eller som har overtaget ansvaret for affaldet fx i forbindelse med en totalentreprise, er ikke omfattet af gebyrkorrektionen.

Liberalt erhverv og lignende

  • Virksomheder: Små virksomheder uden væsentlig produktion af affald, fx dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere og instruktører.
  • Maks. 2 ansatte: Virksomheden må maks. have 2 ansatte - ellers tilhører den kategorien "Øvrige".
  • Maks. 8 besøg årligt: Virksomheden må højest aflevere affald til genbrugsstationen 8 gange om året, ellers bør den i stedet købe årskort i kategorien "Øvrige" eller supplere med engangsbilletter. Det er virksomhedens eget ansvar at sikre, at besøgene ikke overstiger maksimum.
  • Biltype: Det er vurderet, at der primært benyttes egen personbil. Har du en kassebil eller ladvogn, kan du købe engangsbilletter eller et årskort for "Øvrige".

Øvrige

  • Virksomheder der ikke er omfattet af de to ovennævnte kategorier.
  • Virksomheder: Produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.

Priser for årskort

 

Personbil

Kassebil

Ladvogn

Virksomhedskategori Med moms kr. Med moms kr. Med moms kr.
Bygge- og anlægshåndværkere og anlægsgartnere der
overvejende afleverer erhvervsaffald
8.875 12.250 20.500
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere 4.875 6.750 11.250
Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte)
Max. 8 besøg pr. år
1.000    
Øvrige virksomheder end de ovennævnte 4.750 7.750 14.875