Gå til main indhold

Årskort til genbrugsstationer

Et årskort giver dig mulighed for nemt og hurtigt at komme af med dit erhvervsaffald på vores genbrugsstationer. Årskortet er for virksomheder, der ofte kører affald på genbrugsstationer.

Hvid varebil holder foran containere på genbrugsstation

Adgang i kalenderåret

Årskortet giver adgang til genbrugsstationerne i kalenderåret, uanset hvornår på året du køber det, og udløber 31. december. Du skal købe årskort for hver af de biler, som du kommer med på genbrugsstationerne – det vil sige ét årskort pr. bil.

Dit årskort gælder kun for det indeværende år, og du vil ikke automatisk blive trukket for et nyt. Inden årets udgang vil du blive informeret om, hvordan du kan forny det. Du kan ikke opsige årskortet.

Online tilmelding

Du tilmelder virksomheden til årskort via vores online tilmeldingssystem. Ved tilmeldingen skal du indtaste p-nummer, e-mailadresse og telefonnumre samt registreringsnumre på de af virksomhedens biler, som skal bruge genbrugsstationerne.

Tilmeld virksomheden til årskort via vores online tilmeldingssystem

Efter din tilmelding, modtager du en kvittering via mail og får tilsendt et klistermærke til forruden af din bil med posten. Derudover skal du udskrive kvitteringen og opbevare den i bilen som bevis på din betaling.

Når du benytter en genbrugsstation, ser vores servicemedarbejdere efter klistermærket i forruden. Kontrollørerne kan også tjekke via bilens registreringsnummer, om der er betalt for et årskort.

Hvis årskortet i løbet af året skal ændres, så det gælder for en ny bil, skal du kontakte vores kundeservice på tlf. 70 22 40 10.

Virksomhedskategorier

Hvor meget din virksomhed skal betale for årskortet afhænger af virksomheds- og biltype. Der er forskellige gebyrer, da der er stor forskel på mængder og besøgsfrekvenser for de forskellige brancher.

Opdelingen efter branche er fastsat for at imødekomme disse forskelle, så der er sammenhæng mellem pris og mængden af affald. Vi skelner mellem følgende tre kategorier:

 • Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere og lignende
 • Liberalt erhverv og lignende
 • Øvrige

Klik på pilen ud for de enkelte kategorier herunder og find din virksomhed og de regler, der gælder for dig:

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere og lignende

 • Virksomheder: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.
 • Underkategorier: 1) de der udfører opgaver for både husholdninger og virksomheder 2) de der primært udfører arbejde for andre virksomheder, eller som hovedregel overtager ansvaret for husholdningernes affald fx i forbindelse med totalentrepriser.

Liberalt erhverv og lignende

 • Virksomheder: Små virksomheder uden væsentlig produktion af affald, fx dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere og instruktører.
 • Maks. 2 ansatte: Virksomheden må maks. have 2 ansatte - ellers tilhører den kategorien "Øvrige".
 • Maks. 8 besøg årligt: Virksomheden må højest aflevere affald til genbrugsstationen 8 gange om året, ellers skal den i stedet købe årskort i kategorien "Øvrige" eller supplere med engangsbilletter. Det er virksomhedens eget ansvar at sikre, at besøgene ikke overstiger maksimum.
 • Biltype: Det er vurderet, at der primært benyttes egen personbil. Har du en kassebil eller ladvogn, kan du købe engangsbilletter eller et årskort for "Øvrige".

Øvrige

 • Virksomheder der ikke er omfattet af de to ovennævnte kategorier.
 • Virksomheder: Produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.

Priser for årskort

 

Personbil

Kassebil

Ladvogn

Kategori

Med moms kr. Med moms kr. Med moms kr.
Bygge- og anlægshåndværkere og anlægsgartnere der
overvejende afleverer erhvervsaffald

12.000

12.000

22.000

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere

6.500

6.500

11.875

Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte)
Max. 8 besøg pr. år
1.100    
Øvrige virksomheder end de ovennævnte 7.875 11.875 17.375

Oversigt over biltyper

 

Køretøjer der takseres som personbiler

Er der opsat et gitter eller anden ikke-permanent adskillelse mellem forsæder og varerum, betegnes køretøj som en personbil.
 • Personbiler 3 til 5 dørs.
 • Cykler og gående
 • 3-hjulet scooter
 • Scooter og motorcykel med/uden sidevogn
 • Arbejdskøretøjer som f.eks. bobcat, gummiged, truck og en traktor (uden vogn/anhænger)

Køretøjer der takseres som kassevogne

Køretøjer med lukket kasse integreret i bilens karrosseri beregnet til varetransport (ingen direkte adgang til varerum fra bilens forsæder).

 • Kassevogn
 • Lille kassevogn

Køretøjer der takseres som ladvogne

Køretøjer beregnet til varetransport i særskilt lad.

 • Ladvogn - med og uden overdækning
 • Pickup - med og uden overdækning
 • Traktor med vogn betragtes også som ladvogn.