Gå til main indhold

Næringsværdier i kompost

Gødningsvirkning

Enhed

Analyseværdi

Kvælstof Mg/kg 6.980
Fosfor, citratopløseligt Mg/kg 1.250
Kalium, K-total Mg/kg 3.240
Magnesium, Mg-total Mg/kg

0,981

Kalkvirkning, CaCO3 Mg/kg 23.900
C/N - Forhold 1*   16
     

Fysiske egenskaber

Enhed

Analyseværdi

Rumvægt kg/m3 765
Anvendt sold mm 15
Tørstof % 62
Organisk stof (humus) % af tørstof 20
Ledningsevne ved 25 grader mS/cm 26
PH-værdi, surhedsgrad   9,37
     

Garanti mg/kg Tørstof

Grænseværdi for

klasse 0 jord

Analyseværdi

Bly 40 28
Cadium 0,5 0,25
Chrom 50 12
Kobber 30 21
Nikkel 15 5,9
Zink 100 89
     

Pesticider

Detektionsgrænse

Analyseværdi

MCPA

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

2,6-diclorbenzenamid (BAM)

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

AMPA

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

Glyphosat (Round-up)

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

1) C/N – forhold, viser forhold mellem kulstof og kvælstof i komposten. Et højt C/N forhold kræver mere tid til nedbrydning og bidrager derved i længere tid med effekt på jordstruktur