Gå til main indhold

Næringsværdier i kompost

Her på siden kan du få overblik over næringsværdierne i den kompost, du kan hente på din lokale genbrugsstation. 

Gødningsvirkning

Enhed

Analyseværdi

Kvælstof mg/kg 5770
Fosfor mg/kg 1250
Kalium, K-total mg/kg 5060
Magnesium kg/m3

1,34

Calcium mg/kg 28900
C/N forhold *   8,51
     

Fysiske egenskaber

Enhed

Analyseværdi

Rumvægt kg/m3 789,5
Anvendt sold mm 15
Tørstof % 64,7
Organisk stof (humus) % af tørstof

20,9

Ledningsevne ved 25 grader 10mS/m

4,2

PH-værdi, surhedsgrad pH 8,94
     

Garanti mg/kg Tørstof

Grænseværdi for

klasse 0 jord

Analyseværdi

Bly 40 mg/kg TS 23 mg/kg TS
Cadium 0,5 mg/kg TS 0,4 mg/kg TS
Chrom 50 mg/kg TS 8 mg/kg TS
Kobber 30 mg/kg TS 22 mg/kg TS
Nikkel 15 mg/kg TS 6,8 mg/kg TS
Zink 100 mg/kg TS 87 mg/kg TS
     

Pesticider

Detektionsgrænse

Analyseværdi

MCPA

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

2,6-diclorbenzenamid (BAM)

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

AMPA

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

Glyphosat (Round-up)

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

 

 

 

PFAS

Grænseværdi for klasse 0 jord

Analyseværdi

PFOA; PFOS; PFNA og PFHxS sum (4)

0,01 mg/kg TS

0,00067 mg/kg TS

PFAS sum (22)

0,4 mg/kg TS

0,00147 mg/kg TS

* C/N – forhold, viser forhold mellem kulstof og kvælstof i komposten. Et højt C/N forhold kræver mere tid til nedbrydning og bidrager derved i længere tid med effekt på jordstruktur