Gå til main indhold

Næringsværdier i kompost

Gødningsvirkning

Enhed

Analyseværdi

Kvælstof Mg/kg 5160
Fosfor, citratopløseligt Mg/kg 1300
Kalium, K-total Mg/kg 3140
Magnesium, Mg-total Mg/kg

0,983

Calcium Mg/kg 21000
C/N - Forhold 1*   7,21/0,417
CaCO3 Kg/m3 24,7

Fysiske egenskaber

Enhed

Analyseværdi

Rumvægt kg/m3 734
Glødetab / organisk stof (humus) % i TS 23,1
Tørstof % 64,2
PH-værdi, surhedsgrad pH 8,68
Ledningstal 10mS/m 4,5
     
     

Garanti mg/kg Tørstof

Grænseværdi for

klasse 0 jord

Analyseværdi

Bly 40 26
Cadium 0,5 0,44
Chrom 50 9,6
Kobber 30 23
Nikkel 15 7
Zink 100 79
     

Pesticider

Detektionsgrænse

Analyseværdi

MCPA

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

2,6-diclorbenzenamid (BAM)

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

AMPA

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

Glyphosat (Round-up)

0.5 μg/kg

<0.5 μg/kg

1) C/N – forhold, viser forhold mellem kulstof og kvælstof i komposten. Et højt C/N forhold kræver mere tid til nedbrydning og bidrager derved i længere tid med effekt på jordstruktur