Gå til main indhold

Næringsværdier i kompost

Gødningsvirkning

Enhed

Analyseværdi

Kvælstof Mg/kg 7.900
Fosfor, citratopløseligt Mg/kg 1.000
Kalium, K-total Mg/kg 4.100
Magnesium, Mg-total Mg/kg 1.700
Kalkvirkning, CaCO3 Mg/kg 24.000
C/N - Forhold 1*   16
     

Fysiske egenskaber

Enhed

Analyseværdi

Rumvægt kg/m3 516
Anvendt sold mm 15
Tørstof % 75
Organisk stof (humus) % af tørstof 23
Ledningsevne ved 25 grader mS/cm 52
PH-værdi, surhedsgrad   8,2
     

Garanti mg/kg Tørstof

Grænseværdi for

klasse 0 jord

Analyseværdi

Bly 40 17
Cadium 0,5 0,3
Chrom 50 6,5
Kobber 30 23
Nikkel 15 4,4
Zink 100 85
     

Pesticider

Detektionsgrænse

Analyseværdi

MCPA

0,1 mg/kg TS

<0,1

2,6-diclorbenzenamid (BAM)

0,1 mg/kg TS

<0,1

AMPA

0,01 mg/kg TS

<0,01

Glyphosat (Round-up)

0,01 mg/kg TS

<0,01

 

1) C/N – forhold, viser forhold mellem kulstof og kvælstof i komposten. Et højt C/N forhold kræver mere tid til nedbrydning og bidrager derved i længere tid med effekt på jordstruktur