Gå til main indhold
15. marts 2022

Affalds- og energiselskaber er afgørende i dansk forsyningssikkerhed og CO2-reduktion

I et åbent brev henvender syv danske affaldsenergiselskaber sig nu til klimaminister Dan Jørgensen og forligskredsen bag klima- og energiforliget.
Fjernvarmerør

Syv danske affaldsenergiselskaber henvender sig nu til klima-, energi- og forsyningsministeren og de partier og medlemmer af Folketingets klima-, energi og forsyningsudvalg, som står bag klima- og energiforliget. Derudover har en række organisationer, blandt andre Dansk Industri og Kommunernes Landsforening, modtaget henvendelsen, som direkte opfordrer til, at politikerne på Christiansborg genbesøger affalds- og energiselskabernes rammebetingelser. Herunder bringer vi det åbne brev i sin fulde længde:

 

Danske affalds- og energiselskaber er afgørende for forsyningssikkerheden 

Affalds- og energiselskaberne er en vigtig brik i den danske forsyningssikkerhed. Vi kan bidrage til en stabil forsyning af både varme og elektricitet og – med de nye muligheder for CO2-fangst – kan vi sikre en væsentlig reduktion af CO2-udledningen. Det rette politiske fokus på rammebetingelser vil betyde, at vi vil investere milliarder og bidrage med yderligere sikring af forsyningssikkerheden. 

Som affalds-og energiselskaber har vi et mål om at være CO2-neutrale senest i 2030.  Vi kan være den motor, som sikrer, at 70%-målet nås i 2030, samtidig med at vi bidrager til, at hele industrien omkring PtX kan arbejde med frembringelsen af grønne brændstoffer.  

Helt konkret kan vi gøre en forskel på tre afgørende parametre i forhold til kritisk forsyning og bidrag til den grønne omstilling: 

  1. Vi kan levere sikker forsyning af fjernvarme og elektricitet til stabile og billige priser 
  2. Med markante udvidelser af fjernvarmenettet kan vi udfase olie og naturgas 
  3. Med fremtidig CO2-fangst kan vi levere klimaneutral varme - og potentielt nye grønne brændstoffer 

Sikker forsyning og billig varme og elektricitet 

Forsyningen af varme og elektricitet er under enormt pres i øjeblikket på grund af krigen i Ukraine, og det har blandt andet startet en diskussion om omlægning af forsyningen til mindre brug af naturgas. Her kan de danske affaldsenergianlæg gøre en forskel og sikre en stabil og billig fjernvarme til gavn for mange borgere. Danmark har en unik kombination af store fjernvarmenet, der bl.a.  bliver forsynet af overskudsvarmen fra affaldsanlæggene.  At udnytte vores miljøeffektive affaldsenergianlæg fuldt ud, vil bidrage til, at flere borgere sikres mod store prisstigninger og samtidig kan få sikkerhed for forsyningen.  

CO2-fangst: et vigtigt bidrag til grøn omstilling 

CO2-fangst er afgørende for at nå målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030, og vi kan bidrage med en fjerdedel af de manglende 10 millioner ton, som skal findes for at nå klimamålsætningen. Derfor er der brug for at sikre de nødvendige rammer, der skal til, for at vi som selskaber kan investere de mange milliarder, det kræver at fange CO2’en. Overskudsvarmen fra CO2-fangst kan tilmed udnyttes i de store fjernvarmenet og vil kunne bidrage til, at endnu flere naturgas- og oliefyr udfases hurtigst muligt.  Affaldsenergianlæggene producerer varme og elektricitet 24/7 hele året, og har derfor alle forudsætninger for at levere billig og konstant CO2. Størstedelen er biogent CO2, som er en nødvendighed for at kunne udvikle grønne brændstoffer til bl.a. luftfartsindustrien. 

Lokal, vedvarende og uafhængig 

Med mange kommende og banebrydende energiprojekter i støbeskeen arbejder vi for at fremtidssikre fjernvarmen og gøre den lokal og vedvarende, hvor vi tilmed bygger bro til andre brancher. Alt sammen med det resultat, at vi minimerer behovet og afhængigheden af andre energikilder og nationer. 

Tiden er inde til at anerkende, at affalds- og energiselskaberne kan bidrage til at løse de måske største problemstillinger, vi står overfor inden for klima og forsyningssikkerhed: Nemlig forsyning af billig varme og elektricitet og en væsentlig reduktion af CO2-udledningen. Det rette politiske fokus på rammebetingelser vil betyde, at vi vil investere milliarder i nye fangstanlæg, der bliver de mest moderne miljøanlæg i verden og kan sikre en stabil forsyning til billige priser. Med andre ord skal vi udvikles i stedet for afvikles - det er afgørende for at sikre en fælles succes. Vi er klar! 

ARC, ARGO, Energnist, Fjernvarme Fyn, Kredsløb (tidligere AffaldVarme Aarhus), RenoNord/AVV og Vestforbrænding. 

Brevet er underskrevet af bestyrelsesformænd i de enkelte selskaber.

Gå tilbage til nyheder