Gå til main indhold
4. september 2019

Første spadestik taget i Halosep-projektet

Første spadestik er taget til verdens første forsøgsanlæg, der skal omdanne flyveaske til genanvendelige metaller, vejsalt og renset aske. Processen kaldes Halosep.

2. september begyndte boringen af de første store huller i betonen til pilotering af Vestforbrændings nye forsøgsanlæg til at rense metaller ud af flyveaske. En landmåler har afsat mindst 50 punkter, hvor der skal bores til både stålkonstruktion og tankfundament. Arbejdet bliver udført i samarbejde med teknik- og anlægsentreprenører Wicotek Kirkebjerg og Unik Diamant

Vestforbrænding samarbejder med Stena om at etablere det EU-støttede anlæg på kraftvarmeværket i Glostrup, hvor anlægget forventes at stå færdigt i juni 2020.

Læs mere om Halosep-projektet:

Fra farligt affald til ressourcer

Halosep

Gå tilbage til nyheder