Gå til main indhold
12. december 2019

Letbanen betyder flytning af 2.200 meter rør

Vestforbrænding er i fuld gang med at omlægge mere end 2.000 meter hovedfjernvarmerør for at gøre plads til Letbanen. I et kryds i Herlev har undergrunden budt på særlige udfordringer.

For at gøre plads til skinner og nye bygninger til den kommende Letbane flytter Vestforbrænding bl.a. 700 meter af det ene af to hovedrør til fjernvarme i Herlev. Fjernvarmerørene bliver løbende lagt om frem mod Letbanens åbning i 2025, og lige nu arbejder Vestforbrænding på tre væsentlige omlægninger i Herlev.

 

Nye rør i 4 meters dybde

I området ved Mileparken har der vist sig en særlig udfordring på det sted, hvor Mileparken krydser Lyskær. Området er et blandet industri-, erhvervs- og boligområde, og gravearbejdet afslørede, at undergrunden er et knudepunkt for ledninger, kloakrør og kabler fra fx TDC, Radius osv. I samarbejde med entreprenøren besluttede Vestforbrænding derfor at lægge de nye rør i fire meters dybde mod de sædvanlige 70 cm. Projektleder Nikolaj Hoffmann forklarer:

"Vi begyndte med at undersøge, om det var muligt for fx TDC at omlægge deres kabler, så vi ikke behøvede at grave så dybt. Det ville koste en del penge og tage op mod et halvt år, og det havde vi ikke tid til, så vi gik i dialog med Herlev Kommune om at lægge rørene dybere end kablerne.”

De nye fjernvarmerør har en diameter på 508 mm. Dertil kommer isoleringsmateriale og plastkappe så den samlede diameter pr. rør er 710 mm. Med to rør ved siden af hinanden betyder det, at der er gravet et hul på fire gange tre meter på et stykke på ca. 70 meter på Mileparken.

 

Bygger bro over kørebane

Fordi de nye fjernvarmerør skulle lægges dybt, var det nødvendigt at bygge en understøttet bro hen over kørebanen, så både biler og tunge køretøjer kan passere, uden at vejen falder sammen.

”Det var et stort og uforudset ekstra arbejde med broen, som jo primært skyldes, at vi var nødt til at grave dybere end forventet. Men trafikken skal selvfølgelig kunne afvikles,” siger Nikolaj Hoffmann, som også fortæller, at Vestforbrænding tjekker alle svejsninger en ekstra gang for at sikre sig, at det ikke bliver nødvendigt at tilse rørene igen foreløbig.

”Normalt tjekker vi ca. 10 pct af svejsningerne, men i dette tilfælde tjekker vi 100 pct, så vi ikke risikerer at skulle tilse rørene foreløbig.”

Ud over at give den nødvendige plads til Letbanen, sikrer omlægningen af fjernvarmerør, at rørene efter anlægningen af Letbanen er tilgængelige på hele strækningen, fx i forbindelse med reparationer af forsyningsnettet eller andre udbedringer.

 

Læs mere om omlægningen af fjernvarmerør ifm. Letbanen

Gå tilbage til nyheder