Gå til main indhold
4. juli 2019

Pressemeddelelse: Genanvendelse af husstandsindsamlet plastaffald

I forbindelse med et nyligt afholdt udbud af plastaffald til genanvendelse har Vestforbrændings forretningsdel Kommuneservice måttet trække tildelingen af opgaven tilbage.

Begrundelsen for tilbagetrækningen var, at intentionen om at sikre en genanvendelsesprocent på 75 pct. - samlet set i alle behandlingsled - ikke kontraktligt ville kunne dokumenteres.

Denne usikkerhed viser sig også at omfatte Kommuneservices tidligere håndtering.

Det har i de indgåede kontrakter om afsætning af genbrugsplast været fastlagt, at 75 pct. af det indsamlede plast skulle udsorteres til genanvendelse. En nærmere gennemgang af Kommuneservices kontrakter og de gennemførte audits har imidlertid sået tvivl om det faktiske genanvendelsesniveau.

Vestforbrænding har på den baggrund valgt at inddrage eksterne eksperter, således at Kommuneservice kravsspecifikation til nyt udbud kan udarbejdes og genanvendelsesprocenten kan dokumenteres over for Vestforbrændings ejerkommuner og dermed også borgerne, som udsorterer plasten. Samtidig vil den faktiske genanvendelsesprocent ved Kommuneservice tidligere afholdte udbud også blive undersøgt ved hjælp af de eksterne eksperter.

Med venlig hilsen
Yvonne Amskov
Udviklingschef, Vestforbrænding Kommuneservice


Pressehenvendelser: Kommunikationschef Per-Henrik Goosmann, pgo@vestfor.dk / tlf. 40 38 76 31

Gå tilbage til nyheder