Gå til main indhold
24. februar 2021

Vestforbrænding deltager i stort CO2-samarbejde

Vestforbrænding er gået sammen med Hovedstadens og Storkøbenhavns største forsyningsselskaber om at fange 3 mio. tons CO2 om året. Det sker i klyngesamarbejdet C4 – Carbon Capture Copenhagen. Vestforbrændings direktør Steen Neuchs forventer, at samarbejdet kommer til at betyde, at klimaindsatsen bliver mere målrettet.

Klyngesamarbejdet C4, som består af selskaberne ARC, ARGO, BIOFOS, HOFOR, Vestforbrænding og Ørsted og i samarbejde med Copenhagen Malmö Port, CTR og VEKS, vil gøre CO2-fangst til en afgørende brik i den grønne omstilling i Danmark. CO2-reduktioner på omkring 3 mio. tons årligt er mulige.

Klimakrisen kræver handling, og det er derfor, at de store energivirksomheder i hovedstadsområdet nu sammen stempler ind i klimakampen med klyngesamarbejdet C4 - Carbon Capture Cluster Copenhagen. Samarbejdet forventes at skabe en varig og blivende effekt på den grønne omstilling. Målet er at fange CO2 på Vestforbrænding og på en række af de øvrige store energianlæg og spare atmosfæren for CO2-udledninger.

Vestforbrændings direktør Steen Neuchs siger:

”Jeg forventer helt klart, at dette samarbejde gør klimaindsatsen langt mere målrettet. Både for os på Vestforbrænding og i de øvrige energivirksomheder. En fælles indsats gør, at vi kan bidrage væsentligt til de klimamål, som er blevet fastsat i på Christiansborg. For Vestforbrænding at se betyder det også, at samarbejdet vil give os mulighed for at lære og bruge af hinandens erfaringer i arbejdet med CO2 reduktioner,” siger Steen Neuchs som forventer, at Vestforbrændings andel af CO2 -fangsten vil ligge på linje med de største af energiselskaberne i samarbejdet.

Du kan læse mere om C4-Carbon Capture Cluster Copenhagen og finde den fælles pressemeddelelse på www.carbonclustercph.dk

Vestforbrænding vil, når der er nyt at fortælle, følge op med informationer her på vestfor.dk


Kontakt

Per-Henrik Goosmann
pgo@vestfor.dk
Mobil: 40387631

Gå tilbage til nyheder