Gå til main indhold
10. februar 2021

Vestforbrænding forbereder sig til CO2-fangst

Vestforbrænding forbereder sig til fangst af CO2, som bliver udledt ved forbrændingen af 975.000 borgeres restaffald i 19 storkøbenhavnske og nordsjællandske kommuner.

”Vestforbrænding har efterhånden arbejdet med CO2 fangst i flere år. Vi er nu kommet til den fase, hvor vi afklarer, hvilke muligheder og bindinger et eget CO2 fangstanlæg vil betyde, men vi føler os rigtigt godt rustet til at komme ind i den afgørende fase. Vores nuværende undersøgelser baserer sig på de kendte fangstteknologier, men vi holder naturligvis øje med alle de teknologiske udviklinger, der kan forbedre eller billiggøre anlægget. Vi forventer en fangstrate på mindst 85 pct., hvilket vil give en reduktion på over 450.000 tons CO2 årligt,” fortæller Steen Neuchs.

Hvis alle de nødvendige grundvilkår er på plads, forventer Vestforbrænding at kunne implementere sin fuldskala CO2-fangst inden 2030.
 

”Men de nødvendige grundvilkår, skal være på plads, før det er teknisk og økonomisk muligt at etablere den ønskede CO2 fangst. På den tekniske side skal det være muligt at komme af med CO2’en på en ansvarlig og økonomisk måde - f.eks. gennem et CO2-rørnet der er forbundet til en passende struktur i undergrunden. Det er også nødvendigt, at den økonomiske ramme er fornuftig, så afgifter, regler mm. er hensigtsmæssige. Endelig er det et grundvilkår, at der ikke kommer uhensigtsmæssige prismæssige konsekvenser på hverken affaldsbehandling eller på fjernvarmedelen,” siger Steen Neuchs
 

Vestforbrænding vurderer, at der er mulighed for store synergier i et samarbejde med andre affaldsforbrændingsanlæg og andre aktører i Hovedstaden og Storkøbenhavn. Et samarbejde skal etableres for at sikre de bedste vilkår for CO2 behandling fra vugge til grav og for at skabe den volumen, som kan stå mål med den samlede investering, der skal foretages for at opnå den maksimale CO2 reduktion.


”Det vil også være muligt at inddrage forskellige biomasseværker på hele Sjælland i et samarbejde for at opnå yderligere stordriftsfordele. Hvis det bliver relevant i fremtiden, kan samarbejdet også udstrækkes til industrivirksomheder. Vestforbrænding står sammen med alle forsyningsvirksomheder over for en meget stor og samfundsmæssig vigtig opgave, som i klimaets navn også haster. Det er vi som Danmarks største affaldsenergianlæg parate til at løse - både ved at etablere eget anlæg og gennem samarbejde, ” slutter Steen Neuchs. 


Kontakt og information

Du er velkommen til at kontakte os for uddybning af denne pressemeddelelse.

• Direktør, Steen Neuchs Vedel:   snev@vestfor.dk / mobil 23 22 32 74

• Pressechef, Per-Henrik Goosmann:  pgo@vestfor.dk / mobil 40 38 76 31 

 

Gå tilbage til nyheder