Gå til main indhold

Røglugt fra anlægget: Vi har problemer med udsugningen på det ene anlæg. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.  

23. marts 2022

Vestforbrænding investerer 6 mia. i klimavenlig fjernvarme

På et netop afholdt møde har Vestforbrændings bestyrelse besluttet at gennemføre en storstilet udvidelse af grøn fjernvarmeforsyning frem til 2030. Det bliver et af de største projekter i Vestforbrændings over 50-årige historie med en investering på ikke mindre end 6,1 mia. kr., der skal gøre det muligt at konvertere fra gasfyr til grøn og klimavenlig fjernvarme svarende til godt 39.000 husstandes årsforbrug.
Piges hænder på radiator, gul sweater

- Det er et storstilet anlægsprojekt, vi igangsætter nu. Et af de største i Vestforbrændings historie. Vi har haft dette i støbeskeen over en periode, men udviklingen med voldsomt stigende energipriser på olie og gas koblet sammen med ønsket om reduktion af CO2-udledning og mere klimavenlig opvarmning stiller krav til, at Vestforbrænding nu opskalerer sin forsyning af grøn fjernvarme, siger Vestforbrændings bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen, som tilføjer, at varmeplanen er en del af et bredere samarbejde om at sikre bæredygtig fjernvarme i alle Vestforbrændings 19 ejerkommuner.

Udvidelsen betyder det, der svarer til 39.000 husstandes årsforbrug. I dag leveres der fjernvarme, som svarer til godt 70.000 husstande. Det er borgere og virksomheder i Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Egedal og Frederikssund kommuner, der bliver tilbudt tilslutning til fjernvarmenettet. Det er de enkelte kommuner, som beslutter,  hvornår og hvor de ønsker at gøre brug af Vestforbrændings fjernvarme, men der foreligger allerede nu kommunalt godkendte planer for udvidelse af fjernvarmen i enkelte kommuner.

- Vi har i den seneste tid fået rigtig mange henvendelser og ønsker fra borgere, som naturligt spørger os, hvornår de kan få fjernvarme. Det svarer vi på nu med denne store varmeplan. Fjernvarme er ikke en ”her og nu løsning” men en langsigtet sikring af forsyningssikkerhed og priser. På klimasiden betyder udvidelsen en væsentlig reduktion af CO2 med ikke mindre end 130.000 tons årligt. Ser vi på vores anlæg vil udvidelsen også betyde, at vi får en bedre kapacitetsudnyttelse - til glæde for både varme- og affaldskunder, fortæller direktør i Vestforbrænding, Steen Neuchs Vedel, som tilføjer, at selskabets Varmeplan 2030 er en robust helhedsplan og et væsentligt bidrag til udfasning af naturgas.

Når de enkelte kommuner har truffet beslutning om konvertering, skal opgaver som eks. lægning af rør, etablering af pumper og tilslutning til husstande sendes i udbud, som eksterne leverandører kan byde på. Og der skal ikke mindst skaffes maskiner, materialer og kvalificeret arbejdskraft til at løfte de mange opgaver.

- For at komme i hus med dette store projekt, skal vi samarbejde tæt med kommunerne, men vi skal også i dialog med andre selskaber, sektorer og potentielle decentrale produktionsanlæg. Men det er en opgave, som jeg og mine kolleger på Vestforbrænding glæder os til og at lykkes med, siger Steen Neuchs Vedel. Han er ikke i tvivl om, at Vestforbrænding også i fremtiden vil komme til at kigge på nye udvidelser af fjernvarmenettet.

Oversigtskort, fjernvarme

Kortet viser, hvor Vestforbrænding udvider fjernvarmeforsyningen. Klik her for at se kort fra de enkelte kommuner.

Om processen

  • Vestforbrændings varmeplan 2030 besluttes
  • Din kommune godkender projektet
  • Projektering af anlægsprojektet
  • Dialog og kommunikation med nye varmekunder
  • Placering af stik aftales
  • Entreprenør graver op og lægger rør
  • VVS’er tilslutter fjernvarmeanlægget
  • Tilfreds fjernvarmekunde

Kontakt og information

Du er velkommen til at kontakte os for uddybning af pressemeddelelse eller ønsker om interview.

Bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen og direktør Steen Neuchs Vedel via pressechef Per-Henrik Goosmann: pgo@vestfor.dk / tlf. 40 38 76 31

Gå tilbage til nyheder