Gå til main indhold
8. juni 2020

Vestforbrænding køber DTU’s kraftvarmeværk

Vestforbrænding køber og overtager pr. 1. juli 2020 DTU Kraftvarmeværk, som blandt andet leverer varme til DTU. Fremover bliver det således Vestforbrænding, der leverer fjernvarme til DTU og står for driften. Købet betyder samtidig ét ledningsnet i området med én ejer.
Grønt område på DTU

Foto: Thomas Hindsgaul

”Vi er glade for fremover at kunne levere miljøvenlig fjernvarme til DTU, som nu bliver en af vores største fjernvarme- og energikunder. Vi estimerer at kunne afsætte 47.000 MWh ekstra affaldsvarme. Det giver samtidig en miljømæssigt gevinst for DTU, fordi den affaldsbaserede fjernvarme erstatter varme produceret på gas. Vestforbrændings mål er at støtte og facilitere den grønne omstilling ved at levere mest mulig miljøvenlig varme samt billig affaldsbehandling til kunder i vores ejerkommuner. Med købet af varmeanlægget fremtidssikrer vi varmeforsyningen til Lyngbyområdet, og gør det endnu lettere at vælge de billigste og mest miljøvenlige energikilder til forsyning af hele området,” siger direktør i Vestforbrænding, Steen Neuchs.


Vestforbrænding overtager et anlæg, som består af en gasturbine, som producerer både fjernvarme og el på gas, og en elkedel som kan omdanne el til fjernvarme, samt en akkumulatortank, hvor der kan lagres varme.


Kombinationen af delene af anlægget gør det muligt at tilpasse driften til det aktuelle behov for varme og el.


”Når vi samtænker el og varme, har vi de bedste forudsætninger for at optimere energiproduktionen, så vi kontinuerligt kan vælge den mest effektive og miljøvenlige energikilde. Der er meget mindre energi, der går tabt, når vi fx kan hive overskud af el produceret på vind ind i fjernvarmenettet. Samtidig kan vi holde fjernvarmepriserne på et stabilt lavt niveau til gavn for alle vores kunder,” forklarer energichef hos Vestforbrænding, Per Wulff.


På normale produktionsdage vil DTU få leveret affaldsbaseret, miljøvenlig fjernvarme fra Vestforbrændings forbrændingsanlæg i Glostrup. Hvis der i perioder er overskud af varme, kan den lagres i akkumulatortank til koldere dage. Bliver det rigtig koldt, kan gasturbinen, som med 75% mindre CO2-udledning er et mere miljøvenligt alternativ end kulkraftværker, sættes i drift. Tilsvarende kan anlægget bidrage med el på vindstille dage og modsat omdanne el til fjernvarme på dage, hvor der er overskud af vindenergi – og evt. gemme det i akkumulatortanken.


Én styrmand letter koordineringen

Ud over varmeanlægget køber Vestforbrænding også det lokale fjernvarmesystem, som leverer varme til DTU og områder nord for DTU Campus samt sammenkobler Vestforbrændings fjernvarmenet med Holte-fjernvarme og videre til Norfors.


”Det betyder, at vi får ét samlet ledningsnet i området med én ejer. Det letter koordineringsarbejdet betragteligt, når der kun er én styrmand, der står for en samlet planlægning. Vestforbrænding skal ikke generere overskud. Vi kan udelukkende fokusere på at optimere driften af nettet, så vi får de mest miljøvenlige energiløsninger til lave, stabile priser. Samtidig sikrer vi et enkelt samarbejde med Holte-fjernvarme og Norfors, som leverer fjernvarme nord for Lyngby, så vi kan udveksle varme mellem de to net,” siger direktør Steen Neuchs.


Steen Neuchs tilføjer, at Vestforbrændings ambitioner for at optimere fjernvarmeforsyningen og udnytte overskudsenergi stopper ikke med erhvervelsen af DTU’s varmeforsyning. Endnu er der ikke vedtaget nogen konkrete planer, men Steen Neuchs løfter her sløret for, at Vesforbrænding blandt andet kigger på muligheder for at etablere varmepumper, der kan køre på grøn el og på at udnytte overskudsvarme fra forskellige virksomheder i området.


”Vestforbrænding står klar til at løse fremtidens opgaver med at levere de grønneste og mest klimavenlige løsninger på energiområdet. Dette er et skridt på vejen mod de endelige mål: bedre klima og renere miljø,” slutter Steen Neuchs.


Kontakt og information

Du og redaktionen er velkommen til at kontakte nedenstående for uddybning af denne pressemeddelelse.
Vestforbrænding:

Gå tilbage til nyheder