Gå til main indhold
2. februar 2021

Vestforbrænding tester ny fleksibel tømning af affald

Vestforbrænding har i samarbejde med Glostrup Forsyning og renovationsselskabet Urbaser rullet en forsøgsordning ud til 60 husstande på to veje i Glostrup, hvor borgerne selv bestemmer, hvornår de vil have hentet deres affald.

Hvis forsøget giver gode resultater, kan det være slut med den faste rutetømning. Der er allerede høstet gode erfaringer, men der er også udfordringer.

Mehran Vahman, som er projektleder på Vestforbrænding har i flere år konstateret, at borgerne har et ønske om mere fleksibilitet i afhentningen af affaldet – en tendens som også går igen på mange andre områder i samfundet.

”Borgerne vil jo også gerne se tv-avisen eller en film, når de har lyst og ikke efter et fast program,” siger Mehran Vahman.

Som en del af forsøget er husstandene på hver vej blevet forsynet med henholdsvis en app eller ”slidere”, som er små dimser monteret på affaldsbeholderen og kan bruges til at bestille tømning, når man i husstanden vurderer, at spanden er ved at være fuld.


Resultat: færre tømninger

Forsøgsordningen er ikke afsluttet endnu, og den er derfor ikke endeligt evalueret. Men en midtvejsundersøgelse viser, at der foretages markant færre tømninger, når borgerne selv bestemmer, hvornår tømningen skal ske. På dagrenovation er der konstateret et fald på cirka 40 procent, mens det for glas og metal er faldet med cirka 75 procent. Også på andre typer af affald er der konstateret et fald.


Stort potentiale

Afdelingsleder Kristian Schou, afdelingsleder for Spildevand og Affald ved Glostrup Forsyning er ikke i tvivl om, at det kan blive en kæmpe fordel på sigt, hvis fleksibel tømning kan bredes ud i Glostrup Kommune på større skala. Til nyhedsmediet Ingeniøren Wastetech siger han:

”Vi ser det største potentiale for den her ordning i de fraktioner, der har meget fluktuerende mængder og i koloniområder. Vi har i Glostrup nogle meget store koloniområder, hvor folk typisk kun er der på bestemte tidspunkter af året. Derfor svinger tømningsbehovet markant derude.”

Samtidig har forsøgsordningen allerede ført til ændringer i kommunens tømningspraksis, da det viste sig, at særligt metal/glas-spanden blev tømt for ofte på de faste ruter og derfor ofte var halvtomme. Hvis fleksibel tømning implementeres på større skala, så tror Kristian Schou, at det kunne betyde en langt mere effektiv og målrettet affaldstømning fremover.


Udfordringerne

Driftsleder Stefan Thirup-Bielefeldt hos Urbaser er tilknyttet projektet. Han fortæller, at en af Urbasers tidlige observationer har været, at chaufførerne har påpeget, at der bliver brugt større mængder brændstof – og det viser deres egne data også.

»Ved normal rutekørsel kører vi 0,04 kilometer pr. tømning, men under forsøget har vi været helt oppe på 0,4. Så vi kører altså omtrent ti gange længere pr tømning,« fortæller han.

Driftslederen mener dog, at der kan optimeres på brændstofforbruget og tror samtidig på, at CO2 aftrykket kan mindskes gennem en ny måde at planlægge kørslerne på.

De tre partnere bag forsøgsordningen har etableret et samarbejde med Sanne Wulk, der er professor ved Aarhus Universitet og med stor erfaring med ruteoptimering.


Næste skridt

Forsøget kører fortsat frem til slutningen af februar, og der er stadig flere faktorer, som skal undersøges nærmere. Hvad betyder det eksempelvis for renheden af det sorterede affald, der sendes videre til genanvendelse? Og hvad betyder det for den service, som borgerne oplever?

Derefter skal resultaterne analyseres ved Aarhus Universitet. Efter planen skal der foreligge et færdigt resultat sidst i april. Hvad der derefter sker skal besluttes imellem Vestforbrænding, ejerkommunerne og renovationsselskaberne.

Gå tilbage til nyheder