Gå til main indhold

Fra affald til energi

Når affaldet ikke kan genanvendes, bliver det omdannet til klimavenlig energi i vores forbrændingsanlæg i Glostrup. Det er en hundrede år gammel tradition i Danmark at kombinere affaldsforbrænding med energiproduktion. Først var det alene fjernvarme, i dag er det både el og fjernvarme.

Illustration viser hvordan affald læsses af og bliver til energi i forbrændingssanlæg og sendes ud til huset via elmaster

Affald giver lys i lampen

Affald er fuld af energi. På Vestforbrænding brænder vi affaldet i store ovne med en temperatur på 1.000 grader. Røgen er så varm, at den kan bruges til at lave elektricitet og fjernvarme. Ved at bruge affald til at lave energi, kan vi spare på fossile brændstoffer som olie, gas og kul.

Vestforbrænding laver elektricitet, så omkring 80.000 husstande kan tænde for blandt andet computere, lamper og køleskabe. Omkring 75.000 husstande får fjernvarme fra Vestforbrænding.

Sådan producerer vi strøm og varme

Røgen fra ovnen, der brænder affaldet, er meget varm. Den bliver brugt til at få vandet til at fordampe. Dampen bliver brugt til to ting:

  1. Først får dampen en turbine til at dreje rundt. Turbinen driver en generator med en magnet, der roterer. Når en magnet bevæger sig i nærheden af en ledning, kommer der elektricitet.
  2. Dampen er stadig varm og bliver nu brugt til at opvarme vandet i en stor varmeveksler. Det er et lukket system af rør, hvor dampen afleverer sin varme til fjernvarmevand i nogle andre rør, som løber lige ved siden af.

Nu har dampen afgivet sin energi, og den er igen blevet til vand. Vandet løber tilbage til "start", og den varme røg laver igen vandet om til damp.

Fra Vestforbrænding løber det varme fjernvarmevand hjem til husene. Her kommer vandet ind i en lille varmeveksler, som er i alle huse. I varmeveksleren afleverer fjernvarmevandet sin varme til husets eget vandkredsløb - både til radiatorer og til vandet i den varme hane.

Til sidst løber fjernvarmevandet tilbage til Vestforbrænding. Her varmer vi det op igen, så det er klar til endnu en tur i kredsløbet.

Vestforbrænding og affald

  • Forbrændingsmængde: 540.000 ton affald bliver brændt om året (2019)
  • Årlig energiproduktion: 1.205.400 MWh fjernvarme og 296.700 MWh elektricitet (2019)
  • Affaldsmængder: Fredag eftermiddag ligger der ca. 10.000 ton affald i siloen
  • Størrelse på affaldssilo: 100 meter lang, 20 meter bred, 42 meter høj