Gå til main indhold

Revision af anlæggene

Hvert år bliver et anlæg taget ud til revision og gennemgået grundigt. Revisionen består i rengøring, eftersyn og reparation af hele produktionsanlægget - og sikrer, at anlægget kører gnidningsfrit i hverdagen, og at det affald, vi modtager i affaldssiloen, bliver omdannet til fjernvarme og elektricitet, der går ud til borgere og virksomheder.

Affaldskredsløbet bliver gennemgået


I løbet af revisionen identificerer vi de forbedringer, der skal ske, og udskifter de dele, der trænger til at blive fornyet. Derudover planlægger vi de kommende års vedligehold for at være på forkant med tingene.

En stor del af revisionen har fokus på at rengøre de 30 meter høje ovne og blandt andet fjerne det fastsmeltede metal, der sætter sig fast på ristene. Metallet i affaldet kommer, hvis man smider fx batterier, dåser og sølvpapir i restaffaldet - i stedet for til genanvendelse. Det brænder dårligt og forstyrrer forbrændingsprocessen. På anlægget i Glostrup bruger vi hvert år et stort beløb på at fjerne fastsmeltet metal.

 

Fakta om revisionen

  • Revisionen varer normalt 3 uger
  • Et anlæg tages ud til revision om året og bliver revideret i juni og august
  • Revisionen kostede i 2018 omkring 44 mio. kr.