Gå til main indhold

Revision af anlæggene

Vestforbrænding omdanner affald til energi 365 dage om året - 24 timer i døgnet. Hjertekamrene i denne proces er vores to forbrændingsovne. Hver ovn skal hvert andet år - ud over løbende vedligehold - igennem en omfattende revision, som består i rengøring, eftersyn og reparation af hele produktionsanlægget. Det sikrer, at anlægget kører gnidningsfrit i hverdagen, og at det affald, vi modtager i affaldssiloen, effektivt bliver omdannet til fjernvarme og elektricitet til borgere og virksomheder.

Der er omkring hundrede interne og eksterne specialister og håndværkere, som udfører arbejdet under revisionen, hvor der også er et omfattende arbejdsmiljøtilsyn og miljøsikring. Lige efter arbejdet af det ene anlæg er færdigt, starter planlægningen af arbejdet på det andet anlæg.

I løbet af revisionen identificerer vi de forbedringer, der skal ske, og udskifter de dele, der trænger til at blive fornyet. Derudover planlægger vi de kommende års vedligehold for at være på forkant med tingene.

En stor del af revisionen har fokus på at rengøre de 30 meter høje ovne og blandt andet fjerne det fastsmeltede metal, der sætter sig fast på ristene. Metallet i affaldet kommer, hvis man smider fx batterier, dåser og sølvpapir i restaffaldet - i stedet for til genanvendelse. Det brænder dårligt og forstyrrer forbrændingsprocessen. På anlægget i Glostrup bruger vi hvert år et stort beløb på at fjerne fastsmeltet metal.

Her finder du et udpluk af informationer om vores ovne, revisionen og modtagelse af affaldet.

Hvad indebærer revisionen?
Rengøring, eftersyn og reparation af hele produktionsanlægget. Udskiftning af dele, der trænger til at blive fornyet/udskiftet. Planlægning af kommende års vedligehold. Vi ser flere år ud i fremtiden, når vi har revision.

Hvor ofte er der revision?
Et anlæg tages ud til revision om året.

Hvor lang tid varer revisionen?
Revisionen varer normalt 3 uger.

Hvor meget affald bliver der brændt om året i ovnene?
Ca. 491.000 tons affald bliver brændt om året (2021). Det svarer til ca. 10.000 tons om ugen.

Hvor mange grader er ovnen?
Ca. 1.000 ved risten.

Hvor meget affald ligger der i siloen en fredag eftermiddag?
Ca. 10.000 tons (en uges forbrug).

Hvor stor er siloen?
100 meter lang, 20 meter bred og 42 meter høj.

Hvor mange lastbiler modtager Vestforbrænding om dagen?
Mellem 300 og 400 på hverdage.

Hvor meget energi producerer Vestforbrænding om året?
Ca. 1.26 mio. MWh Fjernvarme og ca. 211.000 MWh el. (2021)

 

Fakta om revisionen

  • Revisionen varer normalt 3 uger
  • Et anlæg tages ud til revision om året og bliver revideret i juni og august
  • Revisionen kostede i 2018 omkring 44 mio. kr.