Gå til main indhold

Planlagt vedligehold af anlæggene

Vestforbrænding omdanner affald til energi 365 dage om året - 24 timer i døgnet. Hjertekamrene i denne proces er vores to forbrændingsovne. Hver ovn skal hvert andet år - ud over løbende vedligehold - igennem et omfattende vedligehold, kaldet revision, som består i rengøring, eftersyn og reparation af hele produktionsanlægget. Det sikrer, at anlægget kører gnidningsfrit i hverdagen, og at det affald, vi modtager i affaldssiloen, effektivt bliver brændt og udnyttet til fjernvarme og elektricitet til borgere og virksomheder.

Ud over Vestforbrændings egne teknikere og håndværkere er der over 100 eksterne specialister og håndværkere involveret i arbejdet, som også inkluderer et omfattende arbejdsmiljøtilsyn og miljøsikring. Lige efter arbejdet af det ene anlæg er færdigt, starter planlægningen af arbejdet på det andet anlæg.

I løbet af revisionen identificerer vi de forbedringer, der skal ske, og udskifter de dele, der trænger til at blive fornyet. Derudover planlægger vi de kommende års vedligehold for at være på forkant med tingene.

En stor del af revisionen har fokus på at rengøre de 30 meter høje ovne og blandt andet fjerne det fastsmeltede metal, der sætter sig fast på ristene. Metallet i affaldet kommer, hvis man smider fx batterier, dåser og sølvpapir i restaffaldet - i stedet for til genanvendelse. Det brænder dårligt og forstyrrer forbrændingsprocessen. På anlægget i Glostrup bruger vi hvert år et stort beløb på at fjerne fastsmeltet metal.

Læs pressemeddelelse om planlagt vedligehold i august og september 2022 

 

Fakta om revisionen

Hvad indebærer revisionen?
Rengøring, eftersyn og reparation af hele produktionsanlægget. Udskiftning af dele, der trænger til at blive fornyet/udskiftet. Planlægning af kommende års vedligehold. Vi ser flere år ud i fremtiden, når vi har revision.

Hvor ofte er der revision?
Hvert år i juni og august.

Hvor lang tid varer revisionen?
Revisionen varer normalt 3 uger- men i sensommeren 2022 varer den ca. 6 uger.

Hvor meget affald bliver der brændt om året i ovnene?
Ca. 491.000 tons affald bliver brændt om året (2021). Det svarer til ca. 10.000 tons om ugen.

Hvor mange grader er ovnen?
Ca. 1.000 ved risten.

Hvor meget affald ligger der i siloen en fredag eftermiddag?
Ca. 10.000 tons (en uges forbrug).

Hvor stor er siloen?
100 meter lang, 20 meter bred og 42 meter høj.

Hvor mange lastbiler modtager Vestforbrænding om dagen?
Mellem 300 og 400 på hverdage.

Hvor meget energi producerer Vestforbrænding om året?
Ca. 1.26 mio. MWh Fjernvarme og ca. 211.000 MWh el. (2021)